IRENA: И новите ВЕИ са по-евтини и от най-ниските цени на изкопаемите горива

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3222
article picture alt description

Цената на електроенергията, произвеждана от слънчеви и вятърни мощности и като цяло от ВЕИ технологии продължава да намалява. Настоящата стойност на единица енергия (LCOE) на сухопътната вятърна енергия през последната година е намаляла с 13%, офшорната вятърна енергия с 9%, слънчевата фотоволтаична система със 7%. Това сочи поредното издание на своя годишен доклад по икономика на електроенергията „Разходите за производство на електроенергия от възобновяеми източници през 2020 г.“ (Renewable Power Generation Costs in 2020).

В публикуваната графика (2) са посочени и някои от показателите за икономиката на ВЕИ (единични капиталови разходи, фактор на капацитета и LCOE) за различните сектори. Според доклада, само добавените нови проекти за ВЕИ през 2020 г. ще спестят на развиващите се икономики до 156 млрд. щатски долара през периода им на експлоатация. 

Става въпрос за средно претеглената средна стойност на глобалните данни като има доста силни регионални отклонения.

Между другото, коефициентът на използване на установената мощност на фотоволтаично производство за проекти, пуснати в експлоатация през 2020 г., намалява в сравнение с няколко предишни години и възлиза на средно 16,1% в световен мащаб (стр. 78). 

Както се отбелязва и в редица други изследвания, слънчевата и вятърната енергия са станали толкова евтини, че техните "общи разходи" (LCOE), които отчитат капиталовите инвестиции, са по-ниски от оперативните разходи на съществуващите въглищни, а понякога и газови електроцентрали .

В доклада се дава интересен пример: 800 ГВт съществуващи електроенергийни мощности, работещи на основата на въглищата в света имат по-високи експлоатационни разходи, отколкото LCOE от новите мащабни фотоволтаични електроцентрали и вятърните такива, построени на сушата. В това число влизат и 0,005 щатски долара за кВтч разходи за интегриране на ВЕИ към енергийната система.

На графика 3 например, е показана динамиката на LCOE на слънчевата и вятърна енергетика, а също така динамиката на цените от конкурсите или договорите за покупко-продажба на електроенергия (PPA) в сравнение с диапазона на LCOE на традиционните електроцентрали. 

Както и преди се обръща внимание на значителната разлика на капиталовите разходи за слънчева енергетика по страни (графика 4).

Според данните на IRENA, най-високите разходи се наблюдават в Русия и Япония. 

При изчисляването на LCOE в публикацията, стойността на капитала на WAAC (WACC – Weighted Average Cost of Capital или средно претеглена цена на капитала) се приема за равна на 5 % в ОИСР и Китай и 7,5 % в останалата част от света. Показателят е понижен в сравнение с миналогодишния доклад, което „отразява неотдавнашната промяна на финансовите условия“. От следващата година IRENA планира да използва конкретни данни за различните страни.

Друг интересен момент в доклада е, че от IRENA смятат, че потенциалната стойност на зеления водород (LCOH2) в Саудитска Арабия предвид актуалната стойност на слънчевата и вятърна енергия може още към днешна дата да е около 1,62 щатски долара за килограм. При намаляване на цената на електролизерите, стойността на водорода ще е съответно още по-ниска. В тази връзка, както е известно най-ниската цена, отчетена в Саудитска Арабия е 1,04 щатски цента за кВтч.

“След последния ангажимент на G7 за постигане на нулеви емисии и спиране на глобалното финансиране на въглищата в чужбина, сега G20 и развиващите се икономики трябва да отговарят на тези мерки. Не можем да позволим да има два пътя по отношение на енергийния преход, при който някои страни да станат бързо „зелени“, а други да останат в капан в базираната на изкопаеми горива система от миналото. Глобалната солидарност ще бъде от решаващо значение - от разпространението на технологии до финансовите стратегии и инвестиционната подкрепа. Трябва да сме сигурни, че всички ще се възползват от енергийния преход. ", заявява генералният директор на IRENA Francesco La Camera.

Пълният доклад на IRENA може да прочетете на: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf?la=en&hash=755CB6E57667D53B629967EC7F9BE57A55D1CD78

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща