Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 6 юни намалява с 11.93 процента

За аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се свива със 7.27 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1534
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително, но се наблюдава слабо изменение в данните в посока надолу. Запазва се положителната тенденция при потреблението на електроенергия. Показателите за салдото (износ-внос) също демонстрират спад. В тази посока се придвижват и данните за дела на базовите централи, макар че изменението е все още много слабо. Наблюдава се леко подобрение по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната, но не и в разпределителната мрежи.  Положителен остава делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но се затвърждава тенденцията за спад. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до шести юни тази година (1.01.2021 – 06.06.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари тази година до първите шест дни на месец юни е в обем от 19 991 975 MWh. Това е ръст с 10.99 % (плюс 11.35 % отчетени преди седмица) спрямо същия период на предходната 2020 г. Тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 18 013 082 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да се подобрява и от първия ден на месец януари до шести юни 2021 г. е от порядъка на 17 423 224 MWh, което е увеличение (+) с 3.33 % (отчетени плюс 3.27 % през предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 16 861 149 MWh.

Изменение в посока спад за сравнявания период се наблюдава по отношение на салдото (износ-внос) и то съществено. Въпреки това остава високо в процентно отношение. Така например, през посоченото време от 1 януари до 6 юни 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 1 151 933 MWh. За същия период на настоящата година салдото (износ-внос) нараства (плюс) със 122.99 % и достига до обем от 2 568 751 MWh (плюс 138.68 % отчетени седмица по-рано).

Участието на базовите централи остава положително, но се отчита и изменение в посока надолу като за сравнявания отчетен период на тази година е в обем от 15 621 044 MWh, което е увеличение (+) с 5.23 % (отчетени плюс 5.51 % през предходната седмица). Година по-рано, през сравнявания период от 1 януари до 6 юни базовите централи са участвали с обем от 14 844 257 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус. Отчетеното положително изменение, наблюдавано при преносната мрежа все още остава слабо.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на месец януари до шестия ден на юни тази година е от порядъка на 580 288 MWh, което е намаление (минус) с 11.93 % (минус 12.59 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. участието на ВЕИ е достигало до обем от 658 892 MWh. По-негативните данни за отчетения период се дължат на спада на вятърните (минус 16.25 %) и фотоволтаични (минус 4.69 %) мощности, както и на биомасата (минус 5.12 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 6 юни тази година намалява (-) със 7.27 процента до обем от 858 994 MWh (минус 7.04 % седмица по-рано). За същия период на миналата година ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 926 314 MWh. Този спад в частност се дължи на влошеното участие, както на вятърните (минус 16.58 %) мощности, така и на биомасата (минус 4.29 %) и по-слабите данни за фотоволтаиците (плюс 0.39 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още запазват високо участие в процентно отношение, но тенденцията за постепенен спад продължава. Според данните на системния оператор то достига до обем от 2 931 649 MWh. Това е увеличение (плюс) с 85.12 % (отчетени през предходната седмица плюс 87.18 %). За сравнявания период от 1 януари до 6 юни миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 1 583 619 MWh. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща