Потреблението на ток от началото на годината до 23 май расте с 3.16 процента

Спрямо същия период на миналата година производството на електроенергия се увеличава с 11.33 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1524
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се увеличава. По-добри са и показателите за потреблението на електроенергия. Салдото (износ-внос) също расте. Запазва се положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи. Затова пък възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още са на минус, макар че се наблюдава слаба тенденция за подобряване. При водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период се наблюдава спад в участието, въпреки че в процентно отношение продължават да държат първенство.  Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и трети май тази година (1.01.2021 – 23.05.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари тази година до двадесет и третия ден на месец май достига до обем от 18 512 550 MWh и нараства с 11.33 % ( отчетени плюс 10.95 % преди седмица). За аналогичния период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на обем от 16 628 930 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата 2021 г. от 1 януари до 23 май нараства до обем от 16 169 920 MWh. Това е увеличение с 3.16 % (плюс 2.93 % отчетени преди година). За сравнение, през този период през 2020 г. потреблението е било на ниво от 16 169 920 MWh.

Запазва се положителната тенденция при салдото (износ-внос), което расте до обем от 2 342 630 MWh - до плюс 145.47 % за времето от първия ден на януари до двадесет и третия ден на месец май тази година (плюс 139.75 % отчетени в предходния период). За същото време на 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 954 352 MWh.
Делът на базовите централи остава положителен и за времето от 1 януари до 23 май тази година нараства до плюс 5.45 % (отчетени плюс 5.04 % преди седмица) или до обем от 14 484 416 MWh. За сравнявания период на 2020 г. делът на базовите централи е бил от порядъка на 13 735 884 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи от началото на годината към двадесет и третия ден на месец май все още остава на минус, въпреки че се наблюдава слабо подобрение.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 526 923 MWh от 1.01 до 23.05 тази година. Това представлява спад (минус) с 12.97 % (минус 14.43 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, година по-рано за отчетния период от първи януари до двадесет и трети май делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 605 480 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите резултати от участието на вятърните (минус 17.61 %), фотоволтаичните (минус 4.69 %) мощности, така и биомасата (минус 5.87 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 23 май тази година се свива до обем от 782 256 MWh или минус 7.41 % (отчетени минус 8.99 % през предходния отчетен период). Година по-рано възобновяемите енергийни източници на участвали с обем от 884 873 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите резултати от дела на вятърните (минус 17.88 %) мощности и биомасата (минус 4.14 %), тъй като при фотоволтаичните мощности се наблюдава положителна тенденция (плюс 1.71 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още запазват високо положително участие, въпреки че има изменение в посока надолу. Така например, през времето от първия ден на януари до двадесет и третия ден на месец май миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 442 693 MWh. За посочения период на настоящата 2021 г. това участие вече расте до (плюс) с 88.46 %, или до обем от 2 718 946 MWh (плюс 92.41 % отчетени преди седмица).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща