Експертите от WoodMackenzie vs МАЕ за нефта и газа

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1062
article picture alt description

Бъдещето на петролната и газовата индустрия излизат на дневен ред. Това се случва в момент, в който светът все още не се е справил окончателно със заместването на мощностите на въглища. Доскоро се призоваваше финансирането на мощностите на въглища да бъде прекратено от 2025 г. В свое комюнике  Г7 сега призовава финансирането да бъде прекратено от края на 2021 г.

След този натиск върху въглищната индустрия очаквано започва да се пресира  и нефтогазовият сектор. В същото време натискът енергийният преход да се случва много бързо крие огромни рискове. Става въпрос за отписване на многомилиардни активи от една страна и удар не само върху независими компании, а върху национални компании и съответно икономики. Последствията от това могат да са огромни загуби. Ефектът – по-скоро разрушителен, отколкото градиращ. При това в нито един от докладите не се изчислява влиянието и натиска върху отделните разнородни икономики и съответно върху джоба на крайните потребители. 

Докладът на IEA (МАЕ) като натиск върху нефтогазовата индустрия и критиките

Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува преди седмица докладът си NET ZERO 2050.  В него Агенцията призовава за незабавно прекратяване на инвестициите в геоложки проучвания и разработката на нови находища, за да бъде постигната въглеродна неутралност през 2050 г. Това означава край на финансирането на подобни проекти.

Докладът на МАЕ предизвика реакцията не само на редица компании, но и на държави, за които този бизнес ще продължи да е основен още години наред. Критиците на МАЕ припомниха на изпълнителния директор Фатих Бирол, че Агенцията е създадена с цел постигане на енергийна сигурност, предотвратяване на недостиг на енергийни доставки, предимно петрол и газ, за ​​да се гарантира ускорено икономическо развитие. Според тях Докладът NET ZERO 2050  игнорира факта, че нефтът и газът продължават да играят ключова роля в световната икономика. Нефтът и газът са суровини за производството не само на бензин и дизел. От тези въглеводороди също се произвеждат торове, полимери и други нефтохимични продукти, без които съществуването на съвременното общество е невъзможно.

Прекратяването на инвестициите в петролния и газов сектор също ще доведе до унищожаване на световния енергиен пазар, където международните вертикално интегрирани петролни и газови компании, както и независимите такива играят важна роля. Прекратяването на инвестициите ще причини непоправими щети на вертикално интегрираните петролни компании и повечето независими компании просто ще престанат да съществуват. В резултат на това световният енергиен пазар ще попадне под контрола на национални компании като Saudi Aramco от Саудитска Арабия, ирански NIOC или венецуелски PDVSA, или държавни компании като Brazilian Petrobras, Norwegian Equinor, руската Rosneft и Gazprom.

В момента в света доминира т.нар. „ресурсен национализъм“ - почти всички запаси от нефт и газ са под контрола на националните правителства. Чуждестранните компании, основно вертикално интегрирани петролни компании, могат да извършват производство само с разрешение на националните правителства и в строго определени обеми. Правителствата на държави с големи запаси от въглеводороди могат да повлияят на световния енергиен пазар. Пример е споразумението ОПЕК+. Влиянието на международните вертикално интегрирани петролни компании и независими компании намалява поради намаляването на ресурсната база, с която те разполагат.

Освен това доказаните запаси от въглеводороди на вертикално интегрираните петролни компании са на критично ниско ниво.

По последни данни, изнесени през месец май тази година,  инвестициите на страните, които не влизат в ОПЕК през 2020 г. са спаднали до най-ниското ниво за последните 11 години до 311 млрд. долара според доклада от месец май на ОПЕК. Очаква се, че през 2021 г. те няма да се увеличат. Много експерти смятат, че инвестициите повече никога няма да достигнат нивото от 2014 г., когато петролните компании вложиха в геоложките проучвания и разработката на нови находища за въглеводороди рекордната сума от 718 млрд. долара.

Според оценката на норвежката консултантска компания Rystad Energy, големите нефтогазови компании в света - ExxonMobil, Chevron, Total, Eni, Shell и BP или така наречените Big Oil ще изчерпят резервите си за по-малко от 15 години, тъй като  произведените обеми не са напълно заменени от нови находища.

Заради масовото отписване, големите запаси от нефт са намалели с 13 млрд. барела нефтен еквивалент, или с около 15 % през миналата година. Основната причина за спада е липсата на инвестиции в геоложките проучвания и разработването на находища.

Според редица западни експерти, ако инвестициите в геоложки проучвания бъдат спрени и производството не бъде възстановено чрез откриването на нови находища, тогава съществуващите резерви на вертикално интегрирани петролни компании ще бъдат изчерпани след 5-6 години. Прекратяването на инвестициите в петролния и газов сектор може да се превърне в геополитическа и икономическа катастрофа. Това компаниите, контролирани от правителствата на отделни държави, ще доминират на световния енергиен пазар. Без международни вертикално интегрирани петролни компании е невъзможно противопоставянето на страните, подписали споразумението OПЕК + за ограничаване на производството на петрол. В САЩ тези страни вече са обвинени в картелно споразумение и под заплахата от санкции.

Без нефт и газ преходът към въглероден неутралитет до 2050 г. не може да бъде постигнат. Дори ако страните от ОИСР значително намалят потреблението на петрол и газ, за ​​да постигнат въглероден неутралитет и да защитят околната среда, страните извън ОИСР не възнамеряват да го направят, коментират критиците на МАЕ.

Въглеводородите са от съществено значение за устойчивия растеж в световната икономика, поради което предложението на МАЕ за спиране на инвестициите в петролния и газов сектор е безразсъдно, констатират те.

WoodMackenzie: Проучването и добивът на нефт и газ ще продължат да са от значение

Проучването и добивът на нефт и газ и ще играе роля и в бъдеще, макар и намаляваща. Новите проекти и проучвания ще са успешни, ако новият ресурс е с по-ниски разходи и с по-ниска въглеродна интензивност, констатират от своя страна експертите от голямата консултантска компания WoodMackenzie, като съпоставят доклада на МАЕ с разработеният собствен модел за прогнозиране на търсенето, предлагането и цените на петрола и газа до 2050 г. в свят, поставил си за цел да ограничи средното покачване на глобалните температури до 2 градуса по Целзий до края на настоящия век в сравнение с доиндустриалния период. Анализът на експертите от консултантската агенция също сочи за дълбоки последици за индустрията. Констатира се прилика в голяма степен, но също и толкова голяма разлика.

Wood Mackenzie очаква търсенето на петрол и газ да се възстанови в близко бъдеще и дори да надхвърли 160 милиона барела на ден - нивото преди пандемията на коронавируса.

Производството на нефт става все по-ефективно. Wood Mackenzie изчислява, че тази година цената на петрола ще е от порядъка на 60 долара за барел. Петролните компании са в състояние да генерират свободен паричен поток, сравним с потока, който е бил на цена от 100 долара за барел преди седем години.

В дългосрочен план това ще се промени. С напредването към въглеродна неутралност търсенето на въглеводороди ще намалее.

Според основния сценарий на WoodMackenzie, търсенето на петрол намалява със 70 % до 35 млн. барела на ден до 2050 г. в резултат на навлизането на електрическите превозни средства и водородът.

Според оптимистичния сценарий глобалното търсене постепенно ще намалява и ще възлиза на 90 милиона барела на ден. до 2050г. Цената на суров сорт Brent ще надхвърли 80  долара за барел до 2030 г., което ще спомогне за увеличаване на инвестициите в нови проекти.

Ако световната общност активно се бори със затоплянето, пикът в търсенето на петрол ще бъде достигнат още през 2025 г., а до 2050 г. той ще спадне до 35 милиона барела на ден. В този случай Brent ще поевтинее до  40 долара за барел до 2030 г. , а поевтиняването ще продължи и през следващите години.

Преработката на петрол, или рафинирането е изправено пред продължаваща рационализация, тъй като търсенето на петрол се срива и при трите сценария. Промяната в търсенето на продукти оказва огромен натиск върху рафинериите, като търсенето на бензин и дизел намалява, но с различни темпове на спад, отбелязват експертите на компанията. Оцелелите на този свиващ се пазар на нефтопродукти ще бъдат крайбрежните, предимно интегрирани рафинерии / нефтохимически съоръжения, притежавани от NOC, разположени в индустриални клъстери с нисковъглеродни операции (електрифицирани процеси , нисковъглероден водород и CCS.

От WoodMackenzie посочват, че най-значителни разлики с доклада на МАЕ NET ZERO е по отношение на производството на газ през следващите 15 години. Според основния сценарий търсенето на газ е много по-устойчиво от петрола, тъй като играе основна роля в енергийния преход.

Ключовото предположение е, че редица големи азиатски страни, консумиращи газ няма да постигнат въглеродна неутралност поне десетилетие след 2050 г. Газът измества въглищата в производството на електроенергия поради по-ниския си въглероден интензитет. Той се съчетава с CCS / CCUS (технологиятта за улавяне и съхранение на въглерод) в енергетиката и индустрията. Освен това и е суровина за добро производство на син водород. Тези възможности осигуряват подкрепа за търсенето на газа, като същевременно смекчават глобалните емисии, включително  и според единя от сценариите на консултантската компания, според който търсенето на газ е изчислено да е с 18% по-ниско от настоящите нива.

Ключово послание на основния сценарий е, че природният газ става по-ценен от петрола през следващите две десетилетия.  Базирайки се на съществуващите данни дори се изчислява, че ще са необходими 1 трилион щатски долара инвестиции за нови проекти за газ и LNG, за да отговорят на бъдещото търсене.

Най-големите световни производители, Катар и Русия, могат да доминират на нарастващия пазар на газ, тъй като ОПЕК губи властта си над петрола. Но бизнес моделът за газа трябва да се адаптира, така че приоритет да придобие управлението на въглеродните емисии по веригата на стойността. Пазарът на газ има  бъдеще в неутрално въглеродната икономика при комбиниране с CCS или за производство на син водород за захранване на индустриалния и енергийния сектор, смятат от компанията.

Докладът на МАЕ е много по-песимистичен по отношение на газа, прогнозирайки 55% по-ниско търсене до 2050 г. в сравнение с 2020 г. МАЕ предполага, че търсенето на газ ще спадне, заради по-високата енергийна ефективност, по-бързото навлизане на водорода и по-широко използване на биоенергия, съчетана с CCS, отбелязват от консултантската компания. В докладът си експертите на МАЕ за разлика от консултантската компания не виждат нужда от инвестиции за нови доставки.

Бъдещето на петролните и газовите компании

Нито една петролна компания не се готви за мащаба на спад, предвиден в някой от тези сценарии. Намаляването на добива на петрол според основния сценарий би довело до обезценка на активи и фалит или преструктуриране. Нефтопреработващите компании са изпревени пред двоен удар. Портфолиото на повечето национални компании не са в крак с преминаването към газ.

От WoodMackenzie посочват, че генерирането на средства от нефта и газа през това десетилетие ще бъде реинвестирано във възобновяеми източници, водород и CCS, за да се изгради устойчив бизнес, но предупреждават, че повечето от независимите и национални компании нямат мащаба или способността да следват този нов път.

Националните компании, които притежават ресурси са изправени пред натиск да засилят държавните приходи. Оптимизацията на приходите се превръща от ценова подкрепа към максимизиране на обема и избягване на затлачените активи. От консултантската компания предупреждават, че инвестициите в тези сектори вече са на 15-годишно дъно. С натиска върху индустрията да намали инвестициите, съществува опасност от по-високи цени на петрола и газа през това десетилетие, ако преходът отнеме повече време, за да бъде осъществен едновременно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща