Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през април достига 120.65 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1215
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през месец април на Българската независима енергийна борса се повишава, но търгуваните обеми намаляват. В сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава ръст както на търгуваните обеми, така и на цената.

По отношение на „централизиран пазар на двустранни договори“ в частта за доставени количества цената се променя незначително, но общо доставените количества се повишават съществено. В частта изтъргувани количества прави впечатлени е много високият спад, а изменението в цената е в посока нагоре. Това става ясно от доклада на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец април.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец април тази година достига 120.65 лв. за MWh. Спрямо месец март тя се увеличава с 18.5 % или с 18.83 лв. За сравнение през предходния месец средната цена базов товар била 101.81 лв. за MWh.

Средната цена пиков товар също се повишава, макар и по-малко – с 12.8 8 процента или с 13.75 лв. Така през април тя достига до 120.81 лв. за MWh, в сравнение с месец по-рано, когато е била 107.06 лв. за MWh. Доста по-високо е увеличението при средната цена извънпиков товар през април спрямо март – с 24.8 % или с 23.93 лв. до 120.49 лв. за MWh през месец април (96.55 лв. през март).

Най-ниската цена, постигната през месец април 2021 г. е 11.86 лв. за MWh и намалява с 20.8 процента или с 3.11 лв. Месец по-рано отчетената най-ниска цена е била 14.97 лв. за MWh.

Няма как при сравняване на данните с тези от април 2020 г. да не направи впечатление двойният скок на средната цена базов товар, която тогава е била от порядъка на 48.49 лв. за MWh. В същото време това сравнение не трябва да е водещо, а по-скоро отправна точка за влиянието на COVID-19. Важен е прегледът на търгуваните обеми.

Все пак докато цените в сегмента „ден напред“ през месец април нарастват, търгуваните обеми в сравнение с месец по-рано се свиват. Така например, ако през месец март общо търгуваният базов обем е възлизал на 2,303,821.0 MWh, то през април намалява до 2,086,596.9 MWh. Това е спад (минус) с 9.4 % или с 217,224.1 MWh.

В същото време ако се сравнят данните от април 2021 г. с тези от същия месец на 2020 г. става ясно, че общо търгуваният базов е скочил  двойно. Според данните на борсовия оператор общо търгуваният базов обем през април 2020 г. е бил доста по-нисък 951,738.7 MWh.

Отчетеният пиков обем за април е от порядъка на 1,089,719.8 MWh и намалява с 11.7 % . Месец по-рано той е достигал до обем от 1,234,390.1 MWh. Спад с 6,8 % до 996,877.1 MWh се отчита през месец април и при извънпиковия обем.

Среднодневният търгуван обем се свива до 69,553.2 MWh през април или с 6.4 % (минус 4,763-6 MWh), докато месец по-рано е достигал до 74,316.8 MWh. Почти с толкова в процентно отношение  спада и средночасовият търгуван обем – (минус) 6.5 % или с 202,6 MWh до 2,898.1 MWh през април, спрямо 3,100.7 MWh месец по-рано.

Регистрираните пазарни участници в сегмента „пазар ден напред“ обаче се увеличават с 1 и през април са 83 (плюс 1.2 %) в сравнение с 82 през месец март.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец април осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците – 85 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 70 % от производители, 25 % от участници с до и над 4 MWh, а 5 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

За разлика от сегмента „пазар ден напред“, в сегмента „пазар в рамките на деня“ освен цената, расте и общо търгуваният базов обем.

Среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ достига през април до 124.52 лв. за MWh, което е увеличение спрямо март с 13.0 % или с 14.34 лв. Месец по-рано среднопретеглената цена в този сегмент е била 110.18 лв. за MWh.

Според данните на борсовия оператор, през април  2020 г.среднопретеглената цена в този сегмент е била значително по-ниска – 48.04 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена пиков товар достига до 126.83 лв. за MWh, повишавайки се с 12 % през април  спрямо март (113.23 лв. за MWh), а среднопретеглената цена извънпиков товар достига до 122.08 лв. за MWh (плюс 15.4 % или с 16.33 лв.).

Прави впечатление, че макар и с малко (плюс 3.1 %) през април спрямо март нараства и общо търгуваният базов обем като достига до 103,897.5 MWh, което е ръст с 3,115.9 MWh. Месец по-рано, през месец март общо търгуваният базов обем е достигал 100,781.6 MWh.

При сравняване с данните с миналата година се вижда, че през април 2021 г. общотъргуваният базов обем е по-нисък. Така например през посочения месец на 2020 г. общотъргуваният базов обем е достигал 112,186.4 MWh.

Пиковият обем в този сегмент през април тази година спрямо март намалява (минус) със значителните 10.5 % или с 6,262.6 MWh до 53,378.1 MWh. Извънпиковият пък нараства с цели 22.8 % или с 9,378.5 MWh.

Увеличение през април спрямо март се отчита и при среднодневният търгуван обем, който расте с 6.5 % до 3,463.3 MWh и средночасовият (плюс 6.4 %) – до 144.3 MWh.

Регистрираните пазарни участници са с 1 повече – достигат до 66 (плюс 1.5 %), докато активните намаляват до 49 през април в сравнение с 51 през март (минус 3.9 %).

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец април 2021 г. от публикуваният отчет става ясно, че те нарастват съществено – плюс 45.3 % до обем от 294,703.4 MWh или с 91,928.5. През месец март общо доставените количества са възлизали на 202,774.9 MWh. Изменението на цената е слабо – плюс 1.5 % и през април тя е била 100.57 лв. за MWh в сравнение с 99.07 лв. за MWh месец по-рано.

При изтъргуваните количества, от представените за месец април данни става ясно, че средно претеглената цена е 105.87 лв. за MWh и се покачва с 3.6 % спрямо регистрираната през март стойност от 102.04 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества за април 2021  г. намаляват значително - до 256,680.0 MWh в сравнение с отчетените  577,750.0 през март. Това представлява спад (минус) 125.1 % или с 321,090.0 MWh MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen е пет. Най-малките сделки са две за обем от 25,200 MWh при среднопретеглена цена от 102.50 и 102.75 лв., а най-голямата – за 111,600 MWh при среднопретеглена стойност от 103.77 лв.за MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща