Константин Константинов: Технически сме готови за пазарното обединение с Гърция на 11 май. Няма механизъм за отлагане

Ако България предприеме някакви стъпки в посока на отлагане, това би коствало лицензията на БНЕБ и процедура срещу страната за нарушаване на европейските регламенти

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1455
article picture alt description

Няма механизъм, по който да се отложи пазарното обединение с Гърция в сегмента „ден напред“. Обединението на европейските електроенергийни пазари не е нашенска, а европейска инициатива. Тя е в пълно съответствие с европейските регламенти.

Освен това, ако ние предприемем някакви стъпки в тази посока рискуваме да бъде атакувана и загубена лицензията на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ), а срещу страната ни да бъде предприета наказателна процедура за нарушаване на регламентите на Европейския съюз.  Това коментира пред 3eNews изпълнителният директор на Българската независима електроенергийна борса Константин Константинов в отговор на въпрос за исканията посочени от АОБР за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница в сегмента „ден напред“.

По думите на Константинов няма опасения за драстични промени. Той припомни, че на  борсата  ценовите нива се постигат в резултат на офертите, подадени от търговските участници. В този смисъл не би имало значение и дали пазарното обединение в този сегмент е на българо-румънска или българо-гръцка граница.

Технически всичко е наред, очакваме осъществяване на обединението в рамките на 11 май, а след няколко месеца повторение на тази процедура и с Румъния, каза Константинов.

Присъединяването на България към единния европейски пазар „Ден напред“ (SDAC) е насрочено за 11 май 2021 г. (с първи ден на доставка 12 май) при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори.

Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е поредна стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента „ден напред“. |

Проектът е планиран да стартира в рамките на Мултирегионалното свързване на пазарите (MRC) и се осъществява в рамките на обединението на италианските граници (IBWT). Определя се като първата в историята възможност за Електроенергийния системен оператор (ЕСО), БНЕБ, местните производители, потребители и търговци на електроенергия за присъединяване към общия пазар на ЕС във времевия сегмент “ден напред“. Реализацията му ще осигури на всички пазарни участници достъп до единния пазар.

Очакванията са чрез интеграцията на границата с Гърция да се намали пазарната концентрация, особено на предлагането в България, което пък ще засили конкуренцията и ще предотврати съмненията за упражняването на пазарна сила при калкулиране на цените.

В този смисъл прогнозата е за засилване на положителния ефект от обединението с Гърция. Така българският електроенергиен пазар ще стане напълно интегриран с европейския, а българските потребители, производители и търговци на електрическа енергия ще могат да се възползват от предимствата от тази свързаност, получавайки автоматичен достъп в реално време до оферти - купува и оферти - продава на пазарни участници от всички страни членки на Европейски съюз.

Европейският целеви модел на пазара „ден напред“ се очаква да бъде завършен през 2021 година със свързването на 4M MC границите с MRC, чрез проекта за Междинното свързване (ISP) и веднага след това, чрез осъществяването на проекта за пазарна интеграция между България и Румъния.

Проектът за свързване на пазарите на  България и Гърция стартира с официално решение на Управителния комитет от 1 март 2020 година като част от регионалния проект за обединение на италианските граници – IBWT. Всички участващи страни следват предварително договорената времева рамка, а подготовката за тестването през предходния април е  завършена  успешно.

SDAC разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони, чрез общ алгоритъм, едновременно, отчитайки ограниченията за трансграничен капацитет, като по този начин максимизира социалното благосъстояние.

Целта на SDAC е да създаде единен общоевропейски пазар „ден напред“. Интегрираният пазар „ден напред“ увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава ефективна конкуренция, увеличава ликвидността и дава възможност за по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща