Обмислят нови мерки за проверка на субсидиите, отпускани от правителства извън ЕС

Предложението подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент, ЕК очаква съвещанията по законопроекта да продължат два месеца.

Икономика / Свят
3E news
431
article picture alt description

Европейската комисия предложи днес мерки срещу възможното изкривяване на пазара заради чуждестранните субсидии, съобщиха оттам. Целта е субсидиите, отпускани от правителства извън ЕС, да бъдат проверявани, както субсидиите, предоставени от европейските страни, се отбелязва в съобщението на комисията. Правилата на ЕС за конкуренцията, обществените поръчки и възможностите за търговска защита играят важна роля за осигуряване на справедливи условия за дружествата на единния пазар. Тези правила не се прилагат за чуждестранни субсидии и така техните получатели имат несправедливо предимство при придобиване на дружества от ЕС, участие в европейски обществени поръчки или извършване на други търговски дейности на единния пазар, пояснява ЕК.

ЕК да проверява финансиране от властите на държави извън ЕС


Уточнява се, че такива чуждестранни субсидии могат да бъдат заеми с нулева лихва и друго финансиране, неограничени държавни гаранции, споразумения с нулев данък или пряка финансова подкрепа. Комисията предлага да получи правото да проверява финансиране, предоставено от властите на държава извън ЕС, което е в полза за дружествата, работещи на единния пазар.

Проверка на сливания с оборот на придобитото дружество над 500 млн. евро


Предвижда се въвеждането на уведомителен режим, проверка на сливания с финансова подкрепа от правителство извън ЕС, където оборотът на придобитото дружество е 500 милиона евро или повече, а чуждестранната подкрепа е поне 50 милиона евро. Въвеждат се проверки при участие в обществени поръчки с прогнозна стойност над 250 милиона евро, където е осигурена подкрепа от правителство извън ЕС. Комисията желае да си запази правото да извършва проверки и при по-малки сливания и обществени поръчки по своя инициатива.

Сливания и придобивания трябва да отговарят на определени изисквания


Дружествата, които искат да придобият дялове в европейски фирми или да участват в европейски обществени поръчки, ще трябва да уведомяват предварително за всяко чуждестранно финансово участие в обхвата на предложението. Сливанията няма да бъдат позволени до завършването на съответните проверки в предварително определени срокове.
Ако дружество наруши тези изисквания, ЕК ще може да наложи глоби и да преразгледа сделката. Комисията предлага да се произнася също по инвестиции "на зелено" или сливания под посочените прагове, когато подозира участие на чуждестранна субсидия. ЕК предлага да може да поиска отнемане на определено имущество или забрана на дадено пазарно поведение в случаи на нарушение и изкривяване на пазара, както и да забранява сливания и придобивания, и участието в обществени поръчки на някое дружество.
Предложението подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент. Комисията очаква съвещанията по законопроекта да продължат два месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща