Износът на ток все още остава положителен – до 59.83 %, но започва да губи позиции

Производството на ток расте с 4.36 %, участието на ВЕИ в разпределението – с 27.86 %, но делът на ВЕЦ спада с 29.78 % , сочат данните за първите три месеца, спрямо същия период на миналата година

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3338
article picture alt description

Производството и износът на електроенергия запазват положителните си показатели, въпреки че спрямо седмица по-рано износът продължава да спада и то много сериозно. Потреблението на електроенергия продължава, макар и слабо да увеличава отрицателното си участие. Участието на базовите централи, както и  това от възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) остава положително. Затова пък отрицателният дял  на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да се увеличава. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/  за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 31 март 2019 г. спрямо същия период година по-рано.


Производството на електроенергия нараства до 12 755 981 MWh за времето от началото на настоящата година до края на месец март. Това е увеличение от 4.36 %.  За сравнение, през същия период година по-рано производството е било от порядъка на 12 222 925 MWh. Увеличението говори за запазващи се добри икономически показатели, но от значение е и факта, че все още става въпрос за данни през отоплителния период.

Потреблението на електроенергия продължава да увеличава регистрираното отрицателно участие преди седмица. Ако за посочения сравняван период преди година потреблението на електроенергия е било в обем от 11 155 645 MWh, то сега спада до 11 050 194 MWh. Спадът, който преди седмица бе отчетен на минус 0.33 % сега вече е минус 0.95 %.

Износът на електроенергия продължава да запазва добри положителни показатели, но спадът спрямо седмица по-рано с почти десет процента би трябвало да се приемат като сигнал за процеси, свързани с икономиката в региона. Според данните, от началото на януари 2018 г. до края на месец март е бл в обем от 1 067 280 MWh. За сравнявания период на настоящата година износът е от порядъка на 1 705 787 MWh. Увеличението (плюс) е 59.83 %, но само седмица по-рано износът бе с почти десет процента повече.

Делът на базовите централи за първото тримесечие на настоящата 2019 г. остава положителен. За сравнение, ако през посочения период на предходната година базовите централи са участвали с 10 282 724 MWh, то сега този обем се повишава до 11 067 624 MWh. Това е ръст (плюс) от 7.63 %.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа запазва положителното си участи, регистрирано и при предходни отчетни периоди. Общо взето за първото тримесечие на настоящата година този ръст е устойчив, става ясно при сравнение с данни от по-ранни отчетни периоди. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първи януари до 31 март тази година е в обем от 332 452 MWh срещу 307 404 MWh. Увеличението е (плюс) 8.15 %. В частност това се дължи както на високия дял на вятърните (плюс 7.70 %) и фотоволтаичните мощности (плюс 28.61 %). Биомасата обаче запазва отрицателен дял от (минус) 20.19 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите три месеца на настоящата година  нараства (плюс) с 27.86 % или до 464 439 MWh, спрямо 363 234 MWh, отчетени през същия период на предходната година. В частност това се дължи на високото положително участие на вятърните (плюс 27.26 %) и фотоволтаичните (плюс 39.60 %) мощности. Тук участието на биомасата също остава отрицателно – минус 6.01 %.

Продължава да спада и делът на водноелектрическите централи, което става все по-необичайно за този период на годината. За сравнение, ако през първото тримесечие на 2018 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 1 269 563 MWh, то сега намалява до 891 466 MWh или с (минус) 29.78 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща