NNWI: Политиката за водорода трябва да включва ядрена енергетика

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1851
article picture alt description

Водородът, произведен от АЕЦ с използването на технологията на електролизата  може да допринесе значително за развитието на водородната икономика. Това се казва в новия доклад на New Nuclear Watch Institute (NNWI). Според докладът, постигането на тези предимства обаче ще са в зависимост от приемането на технологично неутрална политика, която не дискриминира ядрената енергетика. В докладът, „On the Role of Nuclear Power in the Development of a European Hydrogen Economy“ се отправя призив за такава политика, която да насочена към развитие на сектора на чистия водород и е технологично неутрална. В тази политика, както се казва, следва да се признае, че както възобновяемите източници на енергия, така и ядрената енергетика са нисковъглеродни източници за производство на водород и към тях отношението трябва да е еднакво.

Според New Nuclear Watch Institute, използването на атомната енергия за производство на водород има няколко предимства в сравнение с използването на възобновяемите източници на енергия. Изследването на NNWI сочи, че на единица установена мощност на елекролизатор от ядрена енергия може да произведе 5,45 пъти повече чист водород от слънчева мощност и 2,23 пъти повече от вятърна мощност. В докладът се подчертава, че необходимата площ на сушата за производството на водород с използването на ядрена енергия е значително по-малко от площта, необходима за възобновяемите източници на енергия. Използван е хипотетичен пример, чрез който се демонстрира, че морските вятърни електроцентрали изискват 1400 пъти повече площ на сушата за производството на такова количество водород като от традиционната атомна електроцентрала с мощност от 1000 МВт.

NNWI изследва  възможното бъдещо развитие на водородната политика на ЕС, предвид водородната стратегия на ЕК за климатична неутралност на Европа, публикувана през юли 2020 г. В нея се описва как водородът може да поддържа декарбонизацията на промишлеността, енергетиката и зданията. Стратегията касае инвестициите, регулирането, създаването на пазар, а също така и необходимите за това изследвания и иновации. В стратегията обаче не се споменава конкретно ядрената енергия сред броя на „нисковъглеродните“ източници на електроенергия, коментират от NNWI. През миналия месец Паула Маркес, ръководител на отдела за възобновяеми източници на енергия и политика по CCS към управлението за енергетика на ЕК съобщи пред Европейския парламент, че Комисията  ще разглежда водорода, произведен от атомна енергия като „нисковъглероден“.

„Този документ е амбициозна първа стъпка в развитието на европейската водородна икономика и съдържа редица задачи, инвестиционни цели и регулиращи механизми, с помощта, на които по-нататък той може да стимулира и поощрява“, се казва в доклада на New Nuclear Watch Institutе.

В изследването на NNWI се подчертава, че решението на ЕС да заложи дългосрочната си цел за производство само на „възобновяем водород“ за сметка на други „нисковъглеродни“ източници за производство, такива като ядрената енергетика, може също така да възпрепятства и инвестициите в съпътстващата инфраструктура, необходима за разгръщането на водородната икономика.

„Разбира се, в стратегията се признава, че в краткосрочно и средносрочно бъдеше ще са необходими други форми за производство на нисковъглероден водород, за да се подпомогне развитието на пазара на ранен етап и по този начин ще се предостави достъп до редица механизми за подкрепа и политически стимули за „възобновяем водород“, но там не се дава никаква дългосрочна увереност на потенциалните производители, а от основните цели се изключват други форми на производство. Това технологично предубеждение ощетява стратегията по няколко начина.

Изследването прави четири основни извода:

Първо, водородът може да бъде жизненоважен инструмент за декарбоизиране на енергийните системи, предлагайки на много сектори и подсектори средства за отстраняване на емисиите.  

Второ, в него се прави извод, че стратегията на ЕС поддържа възобновяемия водород като дългосрочно желана цел, но е ограничена по отношение на други форми на нисковъглероден водород.

Трето, според изследването, ядреният водород ще донесе много предимства за развитието на европейската водородна система, нещо, което се признава във френската национална водородна стратегия. В нея се отрежда ясна и водеща роля на водорода, произвеждан от ядрените мощности на страната.  

Освен това се стига и до извода, че глобалната пандемия дава възможност за използването на свободните мощности на ядрената енергетика за производството на водород и ускоряване на развитието на водородната икономика в Европа.

Изхождайки от глобалното намаляване на производството на атомна енергия, заради пандемията COVID-19, резервните мощности в Европа могат да бъдат използвани за производство на над 286 000 тона чист водород на относително ниска цена, което може да намали емисиите от СО2 с 2,8 млн. тона годишно в сравнение с широко използваният метод на природния газ, отбелязва председателят на NNWI Тим Йео.

„Този доклад показва, как използването на атомната енергия, а не възобновяемите източници на енергия за производство на водород позволяват на технологията на електролизата да работи с много по-високи коефициенти на мощност и по този начин да осигурява по-силен стимул за развитието на устойчива водородна икономика“, казва Тим Йео.

„Изборът на атомна енергия е еднозначен за всяко правителство, желаещо да увеличи  бързо производството на водород“, допълва той.

„Би било ужасна грешка таксономията на ЕС за устойчиви дейности да дискриминира ядрената енергия точно в момента, когато нейният принос е най-необходим, за да допълни нарастващата зависимост на европейската икономика от променливите възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия“, смята още председателят на NNWI Тим Йео, като това становище е заявено и в рамките на еврообсъждания.

Пълният доклад може да бъде прочетен на: https://e2418dea-885f-4b73-9d8e-51a90019407d.filesusr.com/ugd/2bb616_4b0047791cd84c8a84e632fa6d0b72bd.pdf?index=true

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща