Делът на ВЕЦ от началото на годината към края на март спада значително – до минус 25.67 % спрямо същия период година по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3126
article picture alt description

Производството , износът, делът на базовите централи и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи за времето от началото на тази година към 24 март остават положителни. Очаквано потреблението вече започва да отбелязва отрицателни стойности. Много висок отрицателен дял обаче се отчита при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 24 март 2019 г., спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до 24 март тази година нараства  с 5.34 % до 11 874 104 MWh спрямо същия период година по-рано. Тогава то е било в обем от 11 272 097 MWh. Скокът не е така висок както в по-ранни отчетни периоди, но за последните дни на първото тримесечие той остава доста впечатляващ.


Потреблението на електроенергия, при което до преди седмица все още се отчитаха положителни данни  вече преминава в отрицателната плоскост. Разбира се, в случая трябва да се отчете климатичния фактор, а дали и какво е значението на икономиката ще стане ясно след доста по-съществен анализ след месеци.  Както сочат данните, ако през сравнявания период на миналата година потреблението е било в обем от 10 347 901 MWh, то за настоящата то е от порядъка на 10 313 715 MWh. Спадът не е значителен и е едва (минус) 0.33 %, като оттук нататък зависи в коя от посоките ще се движи показателя.


Износът на електроенергия все още запазва добро положително ниво. Увеличението от началото на годината към 24 март, спрямо същия период на 2018 г. е (плюс) 68.84 %. За сравнение, ако през отчитания период миналата година износът на електроенергия е бил в обем от 924 196 MWh, то през настоящата нараства до 1 560 389 MWh.


Висок положителен ръст се отчита и при дела на базовите централи. Така например, ако през сравнявания период на миналата година обемът на участие на базовите централи е бил от порядъка на 9 543 985 MWh, то през времето от първи януари до двадесет и четвърти март той нараства до 10 312 908 MWh. Това е повишение от (плюс) от 8-06 процента.


Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи в началото на третото десетдневие на месец март остава устойчиво положителен. Разбира се, като се изключи участието на биомасата, което за пореден период продължава да е отрицателно.
За времето от 1 януари до 24 март 2019 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа нараства (плюс) с 8.16 % до 307 189 MWh, спрямо 284 019 MWh за същия период година по-рано. В частност това се дължи на вятърните централи, при които се отчита положителен ръст от 8.30 %, а също и на фотоволтаичните мощности, чийто дял расте значително – плюс 26.48 %. Биомасата запазва доста висок отрицателен дял – минус 19.39 %.
Много по-съществен ръст се отчита при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Ако през сравнявания период година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 333 116 MWh, то сега се повишава до 428 185 MWh или ръст (плюс) от съществените 28.54 %. В частност това се дължи както на много силното участие на вятърните (плюс 30.43 %) и фотоволтаични (плюс 37.32 %) мощности. Както и при преносната мрежа и тук участието на биомасата остава отрицателно – минус 5.69 %.


Значително се увеличава отрицателното участие на водноелектрическите централи и няма как отново да не се обърне внимание на климатичния фактор. Спадът вече е много висок – минус 25.67 %. За сравнение, ако през времето от първи януари до 24 март миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 110 977 MWh, то сега спада до 825 822 MWh. Леко подобрение може да има през следващите месеци, но все пак отрицателният дял е толкова голям, че едва ли компенсация може да има в един относително кратък период.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща