Средната цена базов товар на БНЕБ в „пазар ден напред“ през септември е достигнала 90.45 лв. за MWh

В сегмента „пазар ден напред“ търгуваните обеми за септември намаляват, но на годишна база растат почти двойно. В „пазар в рамките на деня“ търгуваните количества нарастват 10 пъти през септември 2020 г. спрямо аналогичния период на 2019 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1001
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през септември нараства, а обемите намаляват, макар и слабо в сравнение с август тази година. На годишна база обаче търгуваните обеми нарастват почти два пъти.

В същото време в сегмента „пазар в рамките на деня“ се увеличава както стойността на търгуваната електроенергия, така и обемите, при това близо 10 пъти.

По отношение на пазарния сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“ за септември в доклада се посочва, че все още няма данни и при постъпването им, той ще бъде обновен. Налице са обаче данните за август . Това става ясно от публикувания отчет на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец септември.

Отчетът дава доста ясен поглед за нарастването на търговията особено в двата сегмента „пазар ден напред“ и „пазар в рамките на деня. В малка степен дава и поглед за това как е тръгнал началният етап от либерализацията на пазара, но по-голяма база за сравнения може да има едва през следващия месец, та дори и към края на настоящата – началото на следващата година, разбира се при отчитане на фактора COVID-19.

Пазар ден напред

Средната цена в сегмента „пазар ден напред“ през септември спрямо август нараства с 23.6 % или със 17.26 лв. за MWh. Така тя достига до 90.45 лв. за MWh. Въпреки този ръст, постигнатата стойност през миналия месец на настоящата 2020 г. изостава доста под нивото отчетено през същия отчетен период на миналата година. Тогава тя е съставлявала 108.19 лв. за MWh. По-близка е до отчетените 92.43 лв. за MWh през същия месец на 2018 г.

Със същия процент - 23.6 на сто нараства и средната цена пиков товар, която през септември достига до 96.97 лв. за MWh (увеличение с 18.50 лв. за MWh). За сравнение, през август постигнатата цена в този сегмент на средната цена пиков товар е била 78.47 лв. за MWh.

При средната цена извънпиков товар също е отчетено повишение с 23.6 процента или с 16.02 лв. за MWh и така през септември спрямо август тя достига до 83.93 лв. за MWh (отчетени 67.90 лв. за MWh през август).

Съществена промяна в посока понижение се отчита при най-ниската цена. През септември спрямо предходния август тази година тя намалява (минус) с 50.9 % и е от порядъка на 4.97 лв. за MWh в сравнение с 10.13 лв. за MWh месец по-рано. Тогава бе отчетен ръст по отношение на най-ниската цена с 2969.7 %  спрямо юли (0.33 лв. за MWh).

При на най-високата цена се наблюдава повишение с 36.9 % до 178.00 лв. през септември (увеличение с 47.96 лв.) в сравнение с август (130.04 лв. за MWh).

Отново прави впечатление спада на общо търгуваните базови обеми през септември в този сегмент. Може да се приеме, че този спад е отново в резултат е следствие на позакъснелия отпускарски сезон и доста топлото време запазило се през деветия месец от годината. Не без значение е и влиянието на коронавируса. В същото време септември бе и подготвителния месец за поредния етап от либерализацията на небитовите потребители и може да се предполага, че този слаб спад в обемите е част от процеса. Към началото на ноември и може би към края на годината се очаква да има по-голяма база за сравнение, но трябва да се вземат предвид и предпочитанията за участие другите сегменти на БНЕБ.

Общо търгуваният базов обем през месец септември спрямо август 2020 г. е от порядъка на 1,389,651.5 MWh. През август той е съставлявал 1,417,211.4 MWh. Спадът е (минус) 1.9 %,  или общо търгуваният базов обем се е свил с 27,559.9 MWh.  

В същото време през септември миналата 2019 г. общо търгуваният базов обем е достигал до 704,351.6 MWh. Така че, както става ясно, в сравнение със септември година по-рано увеличението е почти двойно.

Пиковият обем намалява с едва 0.9 % през септември спрямо август тази година и е от порядъка на 777,225.6 MWh (минус 6,740.6 MWh), а извънпиковият намалява (минус) с 3.3 % до 612,425 MWh.

При средно дневният и средно часовият търгуван обем обаче се отчита повишение с 1.3 %. Така например среднодневният търгуван обем през септември е достигал до 46,321.7 MWh, което е увеличение с 605.2 MWh. Средночасовият търгуван обем пък е нараснал с 25.2 MWh – до 1,930.1 MWh.

По отношение на пазарните участници не е регистрирана промяна и те остават 81 и през септември. В сравнение с година по-рано броят им расте и то значително, тъй като според отчета от миналата година през септември те са били 73.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец септември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 7 %, от търговците – 85 %, и от потребители – 8 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 67 % от производители, 24 % от участници с до и над 4 MWh, а 9 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

При търговията в сегмента „Пазар в рамките на деня“ експертите на енергийната борса отново отчитат увеличение на средно претеглената цена, но и скок при средно дневните търгувани обеми.

Средно претеглената цена през септември спрямо август тази година в посочения сегмент се увеличава с 8.1 % или със 7.14 лв. за MWh и достига до 95.59 лв. за MWh. За сравнение през август цената е била от порядъка на 88.45 лв. за MWh. Постигнатата стойност обаче е под отчетената през същия месец на предходната 2019 г. Тогава тя е съставлявала 98.08 лв. за MWh.

По-висок е ръстът на средно претеглената цена пиков товар, която достига до 102.96 лв. за MWh през отминалия септември в сравнение с 88.45 лв. за MWh отчетени през август. Увеличението е с 13.5 % или с 12.26 лв. за MWh.

Средно претеглената цена извънпиков товар се повишава слабо – с 1.4 % до 86.36 лв. за MWh през септември спрямо 85.19 лв. за MWh през август.

Общо търгуваният базов обем в този сегмент продължава да нараства и през септември достига до 75,422.6 MWh, което е ръст с 15.5 % или повече с 10,135.3 MWh спрямо август. Тогава общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 62,287.3 MWh.

В сравнение със септември 2019 г. увеличението е почти 10 пъти. Тогава общо търгуваният базов обем е достигал едва 7,506.2 MWh. В частност това се дължи на обединението на пазарите в този сегмент. Прави впечатление, че само преди няколко месеца в началото на лятото бе отчетен скок в общо търгуваните базови обеми от 6 пъти, но данните вече говорят за ръст от почти 10 пъти.

Пиковият обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ достига до 41,935.5 MWh през септември, като нараства с 8.7 % в сравнение с август (38,592.8 MWh). Много повече – с 25.4 % нараства извънпиковият обем – до 33,487.1 MWh. През август той е достигал до 26,694.5 MWh.

Увеличение с 19.4 % експертите, изготвили доклада на борсовия оператор, отчитат и при средно дневния и средно часовия търгуван обем. Така например средно дневния търгуван обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ се увеличава с 408.0 MWh и достига до 2,514.1 MWh през септември в сравнения с август, когато са регистрирани 2,106.0 MWh.

Средно часовият търгуван обем се увеличава със 17.0 MWh/h и достига през септември до 104.8 MWh/h в сравнение с постигнатите 87.8 MWh/h през август.

 Регистрираните пазарни участници намаляват с 1 – до 62, от 63, което е спад (минус 1.6 %), а активните остават 45 през септември, спрямо 46 през август (минус 2.2 %).

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за септември 2020 г. борсовият оператор отбелязва, че „данните за доставените количества не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“. От добавените за август данни става ясно, че общо доставените количества са били в обем от 528,585 MWh, а средно претеглената цена е била 102.02 лв. за MWh

Общо изтъргуваните количества през септември в посочения сегмент през септември спрямо август 2020 г. са се увеличили с цели 47.7 процента или със 134,455 MWh  до 281,610.0 MWh (през август – 147,155.0 MWh). Средно претеглената цена се е повишила слабо – с 0.4 % или с 0.35 лв. за MWh и през септември е била от порядъка на 96.70 лв. за MWh (96.35 лв. за MWh през август).

На екран Auction sceen са отчетени две успешни сделки. Първата е за количество от 82,800 MWh при средно претеглена цена от 108.00 лв. за MWh, втората за 198,810 MWh при средно претеглена цена от 92.00 лв. за MWh.

От данните на екрана за търговия Continuous Trading за доставените количества става ясно, че при средно претеглената цена няма промяна през септември в сравнение с август и тя остава на ниво от 76.31 лв. за MWh. Намаляват обаче общо доставените количества – с минус 3.2 % до 11,520 MWh в сравнение с 11,904 MWh месец по-рано. Няма данни за изтъргуваните количества и цени.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща