Значителен спад с 41,2 % на средната цена за базов товар при "Пазар Ден напред" през февруари отчита БНЕБ

Ценовите нива намаляват и в сегмента "Пазар в Рамките на Деня"

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
997
article picture alt description

По повод протестите за високите цени на електроенергията, търгувана на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) преди няколко месеца, експертите успокояваха, че данните са временни. Тогава скептиците не вярваха. Сега обаче данните за търгуваната електроенергия в частност за месец февруари  по отношение на всички показатели бележат изменения. Спадът при среднопретеглената цена в сегмента „Пазар Ден напред“ например е с 40 % . Среднопретеглената цена в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ се понижава с 23,3 %. Съответно, раздвижване при търгуваните обеми и в двата сегмента. Общо търгуваният базов обем при "Пазар Ден напред" например се свива с 4,7 %, но общо търгуваният базов обем при "Пазар в Рамките на Деня" расте с 5,7 %. Напоследък експертите отчитат засилена активност при "Пазар в Рамките на Деня" и според тях това е очакван етап от развитието.

 

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в рамките на пазар „Ден напред“ на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец февруари намалява със значителните 41,2 % сочат данните от месечния отчет. За сравнение, ако през януари 2019 г. средната цена за базов товар е била 131,79 лв. за MWh, то през февруари спада до 77,55 лв. за MWh. Това, както сочат изчисленията на експертите от БНЕБ е понижение с 54,23 лв. за MWh.

Още повече намалява средната цена пиков товар през февруари на настоящата 2019 г. - до 89,55  лв. за MWh, спрямо 157,75  лв. за MWh през последния месец на миналата година. Спадът е много голям – цели 43,2 % или с 68,21 лв. за MWh.

Средната цена за извънпитов товар се понижава до 65,56 лв. за MWh или с 38,0 % спрямо януари, когато е била 105,82 лв. за MWh.

Показателите за най-ниска и най-висока цена на енергийната борса за февруари също са  отрицателни.  Най-ниската цена регистрирана на борсата намалява с 10,4 % до 17,58  лв. за MWh при 19,62 лв. за MWh преди месец.
Спадът при най-високата цена, регистриран за февруари обаче е доста голям – (минус) 47,7 % или със (минус) 142,58 лв. за MWh. до 156,37 лв. за MWh. За сравнение, най-високата цена през януари е била 298,95 лв.за MWh.

Среднопретеглената цена за втория месец на настоящата година е от порядъка на 79,32 лв. за MWh . Понижението е (минус) 40,8 процента  или с 54.76 лв. , спрямо месец по-рано. За сравнение, през януари среднопретеглената цена е регистрирана на ниво от 134,08 лв. за MWh.

От данните на БНЕБ става ясно също така, че среднопретеглената месечна цена за февруари 2019 г. е почти равна на същия месец преди година, когато е била 74,84 лв. за MWh.

Заедно с цените обаче намаляват, макар и не така съществено търгуваните обеми в сегмента  „Пазар Ден напред“. Така например, общо търгуваният обем през февруари е от порядъка на 690 231,0 MWh, спрямо  724 572,7 MWh  месец по-рано. Това е понижение с 4,7 % или с 4 341,7 MWh по-малко.

Пиковият обем е намалял (минус) с 3,5 % или с 13 646,1 MWh до 372 021,6 MWh. Извънпковият – (минус)  с 6,1 % -  до 318 209,4 MWh.
Среднодневният и средночасовият обем обаче нарастват с  по 5,5 %
Регистрираните пазарни участници запазват броят си и са 72.   

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец покупката на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 24 %, от търговците – 74 %, и от потребители – 2 %. Осъществяването продажби в този сегмент са например 66 % от производители, 26 % от участници с до и над 4 MW, а 8 % - от търговци.

 

Пазар в Рамките на деня

Търговията в сегмента „Пазар в Рамките на Деня“ следва тенденциите на „Пазар Ден напред“ към понижение, както при  търгуваните количества, така и по отношение на ценовите нива.


Среднопретеглената цена за месец февруари 2019 г. при „Пазар в Рамките на деня“ намалява с 23,3  % - до 74,63 лв. за MWh. Понижението  е  с  22,64 лв. за MWh.   Отчетената среднопретеглена цена през януари  бе 97,27 лв. за MWh, като освен това за сравнение, през януари бе отчетено  повишение спрямо последния месец на 2018 година от 31,77 лв.

Намалението при  среднопретеглената цена пиков товар е още по-голямо – минус 30,6 %. Така среднопретеглената цена пиков товар в този сегмент за февруари е изчислена на ниво от 84,81 лв. за MWh, което е с 37,31 лв. за MWh под цената от януари.

Среднопретеглената цена извънпиков товар също се понижава и то с (минус) 19,1 %  до 62,88 лв. за MWh, спрямо 77,77 лв. за MWh през първия месец на настоящата година.


Прави впечатление, че докато цените намаляват, при обемите в „Пазар в Рамките на деня“ се отчита нарастване, за разлика от сравняваните данни за предходния месец.  Това означава засилена активност в този сегмент, който сякаш доскоро бе пренебрегван.  Така например при общо търгуваният базов обем се отчита ръст от 5,7 % до 23 622,8 MWh. За сравнение, през януари отчетеният общо търгуван базов обем е от порядъка на 22 354,0 MWh.


Доста по-висок нарастването при пиковият обем – със значителните 28,8 % до 12 656,7 MWh в сравнение с 9 828,7 MWh преди месец.  
Затова пък извънпиковият обем намалява с 12,4% до 10 966,1 MWh.


Като цяло, експертите от БНЕБ отчитат нарастване при  среднодневният търгуван обем и средночасовият търгуван обем с по 17,0 %.
Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, но активните пазарни участници в този сегмент се увеличават от 33 през януари до 36 през февруари.  Това е за втори пореден месец увеличение на пазарните участници. През декември те са били 28, сочат още данните.

Централизиран пазар за двустранни договори

Общо доставените количества в сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“ намалява с 9,0 % до 1 474 622,1 MWh. За сравнение, отчетените общо доставени количества през януари са били в обем от 1 620 631,2 MWh.  Среднопретеглената цена обаче нараства макари и слабо – с 2,3 %  до 91,54  лв. за MWh.  През първия месец на настоящата 2019 г. среднопретеглената цена е била 89,52  лв. за MWh.

По отношение на сделките за изтъргуваните количества  през февруари с бъдеща доставка данните не са особено добри, въпреки същественото понижение на ценовите ниво.

Става въпрос за количествата. Според данните от обзора на БНЕБ в този сегмент общо изтъргуваните количества и през февруари, подобно на януари продължават да намаляват. Този път спадът е изключително голям. Така например, яко през януари общо изтъргуваните колечиства в този сегмент са били 1 459 417,0 MWh, то през февруари те намаляват до 42 946,0 MWh, или с минус 97,1 % (минус 1 416 471, 0 MWh).
Среднопретеглената цена спада от 98,77 лв. за MWh през януари до 83,97 лв. за MWh през месец феврари. Това е понижение на стойността с 15,0 %.  Има вероятност показателите за месец март в този сегмент да са по-различни, ако се следва логиката на пазара

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща