IEEFA: Кога възобновяемите енергийни източници ще доминират на пазарите на енергия в ЕС?

Темповете на промяна ще зависят от публичните и частните инвестиции, както и от интеграцията в мрежата

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2883
article picture alt description

В свой анализ отпреди дни анализаторите от Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) правят преглед на прогнозите за развитие на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в международен мащаб. Няма как в този аспект да не се посочат и направените неотдавна прегледи на IEEFA, свързани със съобщенията на финансовите институции за все по-рестриктивните мерки, свързани с ограниченията на въглищния сектор.


В доклад, публикуван от IEEFA Tim Buckley Director of Energy Finance Studies, Australasia от 27 февруари например се казва, че над 100 глобални финансови институции са обявили оттеглянето си от сектора на въглищата, включително 40% от 40-те най-големи световни банки и 20-те големи застрахователи. Съобщава се също така, че само през първите девет седмици има пет нови съобщения за отказ на банки и застрахователи от бизнеса с въглища. Докладът е изключително интересен, като в него се разглежда пренасочването на финансите от въглищния сектор към зелената енергия. Включително става въпрос за пренасочване на глобални финанси от световните финансови фондове, сумата от които е за 41 трилиона долара за развиващите се пазари, според Buckley.

Анализаторите от  IEEFA отбелязват обаче и някои от  несъответствията, тъй като според тях, част от посочените финансови институции са сериозно ангажирани със сектора на въглищата, включително и производството на електроенергия от въглища.  

Този доклад е изключително важен от гледна точка на новия анонс, който правят анализаторите от IEEFA, свързан прогнозите за развитие на ВЕИ-сектора.

Пазарните анализатори прогнозират непрекъснат растеж на енергията от възобновяеми източници в Европейския съюз през следващите две десетилетия, но за да се превърне в реалност, тази тенденция, тя ще има нужда от подкрепа  от ясни, устойчиви  политики, частно финансиране и решения за интеграция на мрежата. Това е от особено значение за по-големите икономики като Великобритания, Франция и Германия, ако искат да се наредят до водещи страни, като например Дания.

Няма съмнение, че възобновяемите енергийни източници са бъдещето при  производството на електроенергия в Европа, а и в света, казва Gerard Wynn, финансов анализатор от  IEEFA. Това ще се дължи от една страна на все по-силните тенденции, включително намаляване на разходите, декарбонизацията, дигитализацията и електрификация на топлинната енергия и транспорта. Скоростта на прехода обаче все още остава доста спорна, става ясно от прегледа. На тази база се прави сравнение на прогнозите на  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) и Международната агенция по енергетика (IEA).

В анализите си от миналата година Bloomberg New Energy Finance (BNEF) и Международната агенция по енергетика (IEA) прогнозираха бърз растеж на вятърната и слънчевата енергия.

МАЕ съобщи прогнозата си в World Energy Outlook (WEO) , в който прави преглед на тенденциите в световния енергиен сектор. Документът се характеризира с основният си сценарий по отношение на  новите политики. МАЕ разработва  и сценарий за устойчиво развитие, базиран на условията, необходими за ограничаване на глобалното затопляне в съответствие с Парижкото споразумение за изменението на климата – под 2 градуса по Целзий.

И двата сценария на МАЕ се проектира бърз растеж на вятърната и слънчевата енергия в ЕС, превръщайки се в основен източник на електроенергия около 2023 г. и достигайки 40-44% пазарен дял до 2040 г. (виж фигури 1 и 2).


BNEF базира перспективата си за нова енергетика върху тенденциите за развитие на глобалните технологии и  предвижда още по-голям и по-бърз преход към вятърна и слънчева енергия. Според прогнозата се предвижда ВЕИ да станат водещ източник на енергия в Европа около 2021 г., достигайки пазарен дял от 66% до 2040 г. (вж. Фигура 3).

Такива прогнози често не успяват да отговорят на предварителните очаквания, става ясно от бележките на IEEFA, в частност за слънчевата енергия. МАЕ има опит в това. В своя World Energy Outlook (WEO) за 2018 г. например повиши световната си прогноза за вятърната и слънчева енергия по своя базов сценарий до 21% пазарен дял през 2040 г. от 19% в предишната оценка и 32% за Европа, спрямо 27%.

Тези повтарящи се грешки се дължат на бързото намаляване на разходите за слънчевата енергия, отбелязват от IEEFA. В същото време в те поставят въпроса за това, че след като все по-често се отчита оттегляне на финансовата подкрепа от страна на политиците, включително и в Европа, по-справедливият въпрос сега е дали този голям растеж ще продължи или прогнозите на анализаторите ще бъдат прекалено оптимистични?


Ключовите въпроси включват:

Как ще се финансира бъдещият растеж на вятъра и слънчевата енергия? Много европейски държави преди това осигуряваха премиални парични потоци за проекти за възобновяема енергия чрез преференциални тарифи и схеми за зелени сертификати. Тези мерки напоследък започнаха да привличат пенсионни фондове, които се интересуват от дългосрочни, стабилни приходи, които съответстват на техните задължения. Новите схеми за финансиране ще трябва да предложат подобна стабилност на приходите, за да продължат да привличат капитал с ниски разходи, но такива схеми все още са в процес на разработване. Нова алтернатива е закупуването на електроенергията от възобновяеми източници от корпорации по дългосрочни договори. Понастоящем, обаче, в Европа това е много ограничено в сравнение с историческия пазар, подкрепен от преференциалните тарифи. Друга алтернатива е договорът за нулева субсидия, с подкрепа на правителството, която осигурява стабилни приходи, но без премия за пазарите на енергия. Въпреки че последните могат да предложат стабилни парични потоци, от които се нуждаят частните инвеститори, първо ще има един начален период,  който ще трябва да убеди пенсионните фондове, че „добрите стари времена“ на субсидиите няма да се върнат.

Как ще бъдат интегрирани в мрежата променливите източници на електроенергия като вятъра и слънчевата енергия? Няколко европейски страни вече имат постигнат дял на вятърния и слънчевия пазар над прогнозираната  от БНЕФ и МАЕ електроенергия за континента като цяло до 2040 г. - при 50% и дори над това ниво. В тези страни, като например Дания обаче са създадени благоприятни условия за мрежата.  Дания например, има щастието да може да търгува с много големи съседи (Германия, Скандинавските страни), като буферира променливостта на вятърната енергия.

Постигането на възобновяеми енергийни източници в целия континент ще изисква методически подход за повишаване на гъвкавостта на мрежата, за буфер по отношение на променливостта на вятърната и слънчевата енергия. Трябва да са развият пазари, които подпомагат инвестициите в търсенето и съхранението на електроенергия, както и вътрешният и трансграничен пренос. Графиките на тенденциите (за развитието на ВЕИ) в енергийния микс могат да бъдат визуално вълнуващи, но те не улавят тези жизненоважни  проблеми, които съществуват зад кулисите, отбелязват още от IEEFA.

 

Вижте още: http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/02/IEEFA-Report_100-and-counting_Coal-Exit_Feb-2019.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща