Износът на ток от началото на годината до 24 май спада до минус 22.51 процента

Производството и потреблението запазват негативната тенденция, а вносът на електроенергия бележи ръст от над 50 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2247
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на електроенергия запазват негативната си тенденция. Спад на показателите се наблюдава и при вноса на електроенергия. По-лоши данни се наблюдават при участието на базовите централи. Положителни остават данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Подобрява се, макар и слабо и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до  24 май 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.


Производството на електроенергия продължава да намалява и за периода от началото на годината до 24 май вече достига минус 10.73 %. Така например, ако за сравнявания отчетен период на 2019 г. производството на ток е било в обем от 18 724 718 MWh, то за аналогичния период на настоящата 2020 г. е от порядъка на 16 716 376 MWh.

Негативната тенденция при потреблението на електроенергия се запазва, като и тук се наблюдава промяна в показателите. Според данните за времето от първия ден на януари до двадесет и четвъртия ден на месец май миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 16 301 619 MWh. За същия период на настоящата 2020 г. потреблението се свива до 15 774 220 MWh. Това е понижение (минус) от 3.24 процента (минус 3.14 процента отчетени преди седмица).

Износът на електроенергия остава отрицателен – минус 22.51 % и за времето от началото на януари до 24 май 2020 г. е в обем от 2 865 362 MWh. Година по-рано за същия период износът на електроенергия е бил от порядъка на 3 697 610 MWh. ( отчетени минус 22.05 % преди седмица).

Вносът на ток запазва високия си положителен дял от плюс 50.90 %, като за времето от началото на настоящата 2020 г. до 24 май достига до обем от 1 923 206 MWh (отчетен дял от плюс 54.56 % преди седмица). За същото време година по-рно вносът на електроенергия е възлизал на 1 274 510 MWh.

Делът на базовите централи се влошава за пореден отчетен период, става ясно още от данните на системния оператор. За сравнение от началото на тази година до 24 май участието на базовите централи е било в обем от 13 803 252 MWh. Година по-рано (2019 г.) през същото време то е достигало до 16 001 221 MWh. Понижението (минус) е 13.74 % (отчетени минус 13.63 % преди седмица и минус 13.29 на сто преди две седмици ).

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава положителен и данните определено са добри.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на настоящата година до двадесет и четвъртия ден на месец май достига до 609 738 MWh, което е увеличение от (плюс) 20.79 %. За сравнение, през миналата година за същото време то е било от порядъка на 504 806 MWh.  В частност този по-висок дял се дължи на вятърните (плюс 23.78 %) и фотоволтаични (плюс 14.79 %) мощности и биомасата (плюс 19.05 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за отчетения сравняван период също остава положителен. Така например през времето от началото на януари до 24 май на 2019 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било 746 265 MWh. За същия период на настоящата 2020 г. то нараства до 851 690 MWh или с (плюс) 14.13 %. В частност това се дължи на по-високият дял на вятърните (плюс 21.69 %), фотоволтаичните (плюс 9.69 %) мощности и биомасата (плюс 4.09 %).

Напоследък данните за участието на  водноелектрическите централи (ВЕЦ) са оптимистични, въпреки че все още е на ниво от  минус 1.41 %. За сравнение, през отчетният  период от януари до почти края на месец май на предходната 2019 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 1 472 426 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. участието на ВЕЦ е от порядъка на 1 451 696 MWh (минус 2.56 % отчетени преди седмица).

Анализаторите тепърва ще оценяват въздействието на Covid-19 върху електроенергийната система, но на пръв поглед промяната в показателите за пореден отчетен период е съществена.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща