Вносът на ток за времето от 1 януари до 10 май остава висок – плюс 55.74 на сто

В сравнение с аналогичния период на миналата година данните за производството, потреблението и износът на електроенергия се влошават

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2031
article picture alt description

Негативната тенденция при производството, потреблението и износът на електроенергия се запазват. По-лоши за данните и за участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Намалява вносът на ток. Единствено подобрение се наблюдава при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 10 май 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. Трябва да се има предвид, че разликата между настоящия отчетен период и миналогодишния е огромна от една страна заради значението на разликата в температурите и от друга, заради COVID-19, които е в основата на промяната на структурата на потреблението, но вероятно този анализ предстои.


Производството на електроенергия от началото на тази година до десети май е в обем от 15 517 362 MWh. Това е понижение (минус) от 10.69 % в сравнение с миналата година. За посочения период на 2019 г. то е било в обем от 17 373 838 MWh.

Влошават се, макар и слабо данните за потреблението на електроенергия. Така например, ако  през времето от първия ден на януари до десетия ден на месец май 2019 г. потреблението на ток е възлизало на 15 028 819 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. се понижава до 14 611 320 MWh. Това е спад (минус) от 2.78 процента (минус 2.40 % отчетени преди седмица).

Износът на електроенергия за сравнявания отчетен период остава отрицателен – минус 23.18 % или 2 672 894 MWh.  През миналата година износът на ток е достигал обем от порядъка на 3479 498 MWh.

Вносът на електроенергия все още запазва високо положително ниво, но и тук се забелязва отчетлива разлика. За времето от началото на януари до десетия ден на месец май миналата година вносът на ток е възлизал на 1 134 478 MWh. За аналогичния период на настоящата година се увеличава (плюс) до 1 766 852 MWh, което е ръст (плюс) от 55.74 % (62.23 % ръст отчетен преди седмица).

Леко се влошават и данните за дела на базовите централи. Така например за времето от 1 януари до 10 май 2019 г.  участието на базовите централи е било от порядъка на 14 932 952 MWh. За същото време на тази година възлиза на 12 947 864 MWh, което е спад (минус) от 13.29 на сто. (минус 12.92 % според отчетените данни преди седмица).

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положителен, като и тук негативната тенденция се запазва.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период на настоящата година е в обем от 548 968 MWh. Година по-рано участието на възобновяемите източници е възлизало на 461 796 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 19.84 %) и фотоволтаичните (плюс 15.87 %) мощности, а също така и на биомасата (плюс 20.81 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положителен – плюс 13.43 % и е от порядъка на 764 269  MWh за времето от началото на януари до десетия ден на месец май. За сравнение, през аналогичния период година по-рано ВЕИ са участвали с обем от 673 797 MWh. В частност това се дължи на положителното участие на вятърните ( плюс 18.29 %) и фотоволтаични (плюс 10.59 %) мощности и биомасата (плюс 5.29 %).

Няма как на този фон да не се отбележи продължаващото подобряване на данните за участието на ВЕЦ, въпреки че все още за сравнявания период на настоящата и миналата година остава на минус. За сравнение, ако за времето от 1 януари до 10 май миналата година (2019 г.) участието на ВЕЦ е било в обем  1 305 383 MWh, то за същото време на настоящата (2020 г.) година намалява до 1 256 261 MWh или с (минус) 3.76 процента (минус 4.99 % отчетени преди седмица).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща