Износът на ток от началото на годината до трети май спада с 22.43 %

Спрямо аналогичния период на предходната година леко се влошават данните за участието на ВЕИ, но се подобрява показателите за дела на ВЕЦ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1763
article picture alt description

Производството, потреблението  и износът на електроенергия се влошават. Спад се наблюдава и при участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), намалява вносът на електроенергия. Подобряват се единствено делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още показателите спрямо година по-рано са минусови. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 3 май 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. Разликата в данните не е значителна, но негативната тенденция е от няколко седмици и е показателна за влиянието на двата основни фактора: разпространението на коронавируса и времето, или по-точно активният пролетен сезон, характерен с повече валежи.

Производството на електроенергия за времето от началото на предходната 2019 г. до третия ден на месец май е било в обем от 16 658 137 MWh. За аналогичния период на настоящата 2020 г. то намалява до 14 913 557 MWh, което е спад от 10.47 % ( отчетени минус 10.06 % преди седмица). На практика негативната тенденция, която се наблюдава от известно време се запазва.

Леко нарастване на негативната тенденция се отчита и по отношение на потреблението на електроенергия. Така например, ако през сравнявания период от началото на януари до началото на месец май миналата година потреблението е било в обем от 14 374 61  MWh, през същото време на тази година спада до 14 029 132 MWh. Това е понижение (минус) от 2.40 %.

По-сериозно се влошават данните, свързани с износа на електроенергия. Доскоро се отчиташе спад на негативната тенденция при този показател. За сравнение, през периода 1 януари – 3 май 2019 г. износът на електроенергия е бил от порядъка на 3 332 153 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. износът на ток е от порядъка на 2 584 764 MWh. Това е спад от (минус) 22.43 процента.

Отново се наблюдава намаление на вноса на електроенергия, като за времето от първия ден на януари до третия ден на месец май тази година износът е бил от порядъка на 1 700 339 MWh. За същото време, година по-рано данните са за осъществен износ в обем от 1 048 077 MWh. Това е ръст от (плюс) 62.23 % и е видимо, че това е доста висок показател (отчетени преди седмица плюс 67.60 % ).

Малко по-лоши се оказват и данните за базовите централи, като тук трябва да се търси и влиянието на увеличеното участие на водните централи. Делът на базовите централи за времето от началото на януари до началото на месец май миналата година е било в обем от 14 383 271 MWh. За същия период на настоящата година то е от порядъка на 12 525 346 MWh, което е спад (минус) от 12.92 процента.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително, но и тук се наблюдава негативна промяна на показателите.

Делът на ВЕИ в преносната  мрежа от началото на януари до началото на есец май тази година нараства (плюс) с 19.81 % и е в обем от 520 802 MWh. За сравнение, година по-рано през същия период регистрираното участие на ВЕИ в преносната система е било от порядъка на 434 682 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 21.67 %) и фотоволтаични (плюс 14.50 %) мощности и биомасата (плюс 21.87 %). Припомняме, че преди седмица отчетеното положително участие от (плюс) 21.24 на сто.

По-слаби са и данните за дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки положителното участие от (плюс) 13.79 % (15.48 % преди седмица). Така например, ако през сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 633 972 MWh, то през същото време на настоящата 2020 г. нараства като достига обем от 721 392 MWh. Това в частност се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 19.76 %) и фотоволтаични (плюс 9.89 %) мощности и биомасата (плюс 5.67 %).

Пролетният сезон, характерен с повече валежи е в основата за подобряване на данните за участието на ВЕЦ, въпреки че все още данните са отрицателни – минус 4.99 процента. За сравнение, ако през времето от началото на януари до третия ден на месец май участието на ВЕЦ е било в обем от 1 206 212 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. то е от порядъка на 1 146 017 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща