Производството на ток от 1 януари до 26 април намалява с 10 процента

Негативната тенденция се завръща. Спрямо същия период на миналата година потреблението на електроенергия се свива с 2.22 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1974
article picture alt description

Завръщане на негативната тенденция. Така може да се определят новите данни за производството, потреблението, износа на ток и участието на базовите централи към края на месец април тази година. Дано явлението е временно. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положително, като измененията тук са незначителни. По-добри са резултатите по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Понижение има и в показателите за вноса на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 26 април 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електрическа енергия от началото настоящата 2020 г. до 26 април е в обем от 14 318 018 MWh.    Като цяло това е понижение (минус) от 10.06 %. За сравнение, през същия период на предходната 2019 г. то е възлизало на 15 920 102 MWh. Ако се погледнат по-ранните отчетни периоди става ясно, че негативната тенденция, която само преди няколко седмици изглеждаше преодоляна вече със сигурност се е настанила и то не само по отношение на производството на ток.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период също намалява (минус) и то с 2.22 % до 13 453 111 MWh. През аналогичния период година по-рано то е достигало до 13 758 425 MWh. Според показателите, в началото на април спадът бе едва минус 0.60 на сто.

По-лоши са данните, които системният оператор отчита и по отношение на износа на електроенергия. Така например, ако от началото на януари до двадесет и шестия ден на месец април миналата година износът на ток е достигал обем от 3 127 081 MWh, то сега намалява до 2 482 970 MWh. Това е понижение (минус) от 20.60 процента, като се има предвид, че показателят преди седмица сочеше спад от 18.34 на сто.

Вносът на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и шести април тази година достига 1 618 063 MWh. За сравнение през аналогичния период на 2019 г. той е бил значително по-нисък – 965 405 MWh. Увеличението през сравнявания период на настоящата година все още остава много висок, като достига до (плюс) 67.60 %. Все пак, ако се вземат отчетните данни от предишни периоди става ясно, че и тук се наблюдава влошаване (плюс 72.87 % отчетени преди седмица).    

Не са добри и данните, свързани с участието на базовите централи, при които също се наблюдава завръщане на негативната тенденция. През сравнявания период на миналата година например участието на базовите централи е било в обем от 13 782 141 MWh. Сега за времето от началото на годината до 26 април то е от порядъка на 12 100 231 MWh. Това е понижение (минус) с 12.20 % (отчетени минус 10.81 % преди седмица ).

Съвсем различна е картината по отношение на ВЕИ, които запазват висок дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, като тук измененията в посока на спад са несъществени.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на тази година до двадесет и шести април е в обем от 499 927 MW. За същото време на предишната година то е възлизало на 412 361 MWh. Увеличението е съществено – (плюс) 21.24 %. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 22.83 %) и фотоволтаични (плюс 16.28 %) мощности и биомасата (плюс 23.36 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава положителен – плюс 15.48 %. Така например, ако през времето от началото на миналата година до 26 април участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 592 547 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. нараства до обем от 684 284 MWh. В частност това се дължи на по-високия дял на вятърните (плюс 20.67 %) и фотоволтаични (плюс 12.30 %) мощности и биомасата (плюс 6.18 %).

Няма как да не се отбележи, че за пореден отчетен период участието на ВЕЦ се подобрява и то съществено, въпреки че все още като цяло спрямо година по-рано то е отрицателно. За сравнение, ако през времето от началото на годината почти до края на април (26 април) миналата година участието на ВЕЦ е достигало до обем от 1 133 053 MWh, то за аналогичния период на настоящата година то е от порядъка на 1 033 576 MWh. Това е спад (минус) с 8.78 %. Само преди седмица обаче отчетеният спад достигаше минус 15.23 на сто.

Данните сами по себе си говорят за това доколко е засегната икономиката от кризата предизвикана от разпространението на коронавируса и какво е отражението на нивото на температурите през отчетения период.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща