Производството на базовите централи от началото на тази година спрямо миналата расте до 11.37 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2917
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на електроенергия за пореден отчетен период продължават да бележат положителни показатели. Делът на базовите централи и износът на ток също остават положителни. Макар че износът вече не държи рекордните близо двеста процента отчетени през януари все пак остава доста висок. Впечатление през новия отчетен период прави високият ръст на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и все по-нарастващият спад на електроенергията от водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 24 февруари тази година, спрямо същия период от предходната 2018 г. http://www.eso.bg/  Все пак положителните показатели започват все по-отчетливо да бележат спад.Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до 24 февруари тази година е в обем от 8 187 089 MWh, спрямо  7 433 634 MWh през посочения период година по-рано. Скокът  за сравнявания период  е от порядъка на 10.14 %.


Потреблението на електроенергия също се повишава. За сравнение, ако през миналата година то е било от порядъка на 6 997 520 MWh, то сега нараства до 7 195 227 MWh. Увеличението е 2.83 процента. Както е известно, потреблението в голямата си част зависи от една страна от времето, а от друга от икономическата активност, макар че това са само два от многото фактори.


За пореден отчетен период лидер по ръст остава износът на електроенергия. Високите показатели все още са впечатляващи, макар че се наблюдава и съществен спад спрямо седмица по-рано, когато бе отчетен ръст от 149.20 %.  Ако през времето от първия ден н януари до 24 февруари миналата година износът е бил в обем от 436 114 MWh, то сега е от порядъка на 991 862 MWh, което е ръст от 127.43 %.


Делът на базовите централи спада малко в сравнение със седмица по-рано (12 %), но продължава да държи стабилно ниво, сочат данните. За сравнение, ако през периода от 1 януари до 24 февруари през предходната 2018 г. базовите централи са участвали с 6 445 521 MWh, то през настоящия отчетен период то е в обем от 7 178 072 MWh. Това е скок (плюс) от 11.37 %.


Само преди няколко седмици високият отрицателен дял на ВЕИ събуждаше тревога. С края на зимните месеци обаче участието на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи започва да нараства и то стабилно. За сравнение,  от 1 януари до 24 февруари 2018 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа със 180 597  MWh. Сега това участие нараства (плюс) с 8.45 % до 195 863 MWh. В частност това се дължи на високият ръст от вятърните (плюс 16.37 %) и фотоволтаични (плюс 4.61 %) мощности, докато при биомасата се отчита съществен  отрицателен дял (минус 27.46 %).


Още по-значителен е делът на ВЕИ в разпределителната мрежа – плюс 23.04 % до 260 474 MWh за времето от 1 януари до 24 февруари 2019 г., спрямо участие от порядъка на 211 691  MWh за сравнявания период на 2018 г. В частност този висок дял се дължи основно на мощностите от вятърните електроцентрали – плюс 42.31 %, а делът от слънчевите централи е доста по-скромен – плюс 7.41 %. Биомасата запазва отрицателното си участие – минус 7.16 %.

 

Зимният сезон не е особено добър за водноелектрическите централи и както личи от данните, делът им продължава да намалява при това съществено. За сравнение, ако участието на ВЕЦ за времето от първия ден на януари до 24 февруари преди година е било в обем от 595 825 MWh, то сега е от порядъка на 552 680 MWh, като спадът (минус) е от порядъка на 7.24 процента.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща