Вносът на електроенергия за периода от 1 януари до 19 април нараства със 72.87 процента

В сравнение с аналогичния период на предходната 2019 година износът на ток намалява с 18. 34 %, а негативната тенденция се завръща

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2778
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на ток за времето от началото на януари тази година до деветнадесетия ден на месец април запазват отрицателното си участие. Нещо повече - забелязва се връщане на негативната тенденция, въпреки понижения внос на електроенергия. Не са добри и данните за дела на базовите централи. Разбира се, както и в предишни отчетни периоди делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положителен. По-добри са и показателите за водноелектрическите централи (ВЕЦ).Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 19 април 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата 2020 година до 19 април намалява с 9.31 % и съставлява 13 672 300 MWh. За сравнение през аналогичния период на предходната 2019 година то е възлизало на 15 075 077 MWh.  В предишни отчетни периоди се наблюдаваше подобряване на показателя, но сега негативната тенденция се завръща, става ясно от данните. (минус 8.32 процента преди седмица). Такъв процент на спад – малко над девет на сто например е отчетен към края на месец март.

Потреблението на електроенергия все още остава отрицателно, а тенденцията за подобряване на показателите засега може да се забрави. За сравнение, ако през времето от началото на миналата година до 19 април потреблението на тои е било от порядъка на 13 047 901 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. се свива до 12 833 016 MWh. Спадът е (минус) с 1.65 %. Както и при производството и тук се забелязва връщане на негативната тенденция. (спад от 0.85 % преди седмица, минус 0.60 процента отчетени преди две седмици ).

Износът на електроенергия продължава да остава отрицателен и ако преди се наблюдаваше постепенно намаляване на разликите, то през последната седмица и тук негативната тенденция взима връх. Така например, ако за сравнявания период на 2019 г. (1 януари – 19 април) износът на ток е бил в обем от 2 921 927 MWH, то през настоящата 2020 г. е от порядъка на 2 386 042 MWh. Понижението е съществено – минус 18. 34 %. При това през последните две седмици в процентно отношение се отчиташе подобрение ( спад от 15.86 % преди седмица и понижение от 17.73 % преди две седмици).

Вносът на електроенергия все още остава доста висок – плюс 72.87 процента. Според данните на преносния оператор, за времето от първия ден на месец януари до деветнадесетия на месец април тази година вносът на ток е бил в обем от 1 546 758 MWh. За сравнение през аналогичния период на миналата година вносът е бил от порядъка на 894 751 MWh. (плюс 78.97 % преди седмица).

Отрицателните данни за участието на базовите централи се запазват. За сравнение през времето от първия ден на месец януари до 19 април тази година участието на базовите централи е съставлявало 11 643 158 MWh. За същото време година по-рано то е било 13 053 800 MWh. Това е спад от (минус) 10.81 % при отчетени преди седмица минус 9.18 %.

Разбира се, за пореден път делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положителен.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от началото на тази година към 19 април е в обем от 475 647 MWh. Това е ръст (плюс) от 21.80 процента. През същия период година по-рано то е достигало до 390 522 MWh. В частност това увеличение се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 22.81 %) и фотоволтаични (плюс 17.80 %) мощности и биомасата (плюс 24.72 %).

Нараства и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така например, ако през сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизало на 556 303 MWh, то през същия на настоящата година се увеличава до 642 650 MWh. Това е увеличение (плюс) с 15.52 на сто. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 19.17 %) и фотоволтаични (плюс 13.54 %) мощности, така и на биомасата (плюс 6.62 %).

Съществено подобрение се наблюдава при дела на ВЕЦ, въпреки че отрицателните данни се запазват. Така например, ако през периода от началото на януари до 19 април миналата година участието на ВЕЦ е било от порядъка на 1 074 452 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2020 г. то намалява до 910 845 MWh. Понижението е (минус) от 15.23 процента (минус 20.91 процента преди седмица).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща