Производството на електроенергия от началото на януари до 5 април тази година намалява с 8.54 процента

Спрямо същия период на предходната 2019 година потреблението на ток намалява с 0.60 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2472
article picture alt description

Показателите за внос и износ на електроенергия са без промяна. Затова пък тенденцията за подобрение на производството и потреблението на електроенергия  се потвърждава. Положително остава и участието на възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) както в преносната така и в разпределителната мрежа. По-добри са и данните за дела на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още показателите са минусови. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 5 април 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.


Производството на електроенергия за времето от началото на месец януари тази година до първите пет дни на месец април е в обем от 12 230 288 MWh. За сравнение, за същия период на миналата година са отчетени 13 372 952 MWh. Спадът (минус) е 8.54 % (преди две седмици отчетеният спад бе от 10.29 процента).

Подобрение се отчита по отношение на потреблението на електроенергия, като минусовото ниво вече е символично. Ако през сравнявания период на миналата година потреблението на електроенергия е било в обем от 11 588 483 MWh, то през настоящата 2020 година е от порядъка на 11 519 374 MWh.  Това намаление (минус) от 0.60 процента (минус 1.96 %  до 15 март).

Износът на електроенергия от първия ден на месец януари до пети април тази година е в обем 1 959 804 MWh. През аналогичния период на миналата година износът на ток е достигал до ниво от порядъка на 2 382 240 MWh. Според данните, това е понижение (минус) от 17.73 %. Прави впечатление, че няма промяна в данните за предходната седмица.

Същото се отнася и за вноса на електроенергия. Така например, ако през времето от началото на януари до пети април миналата 2019 година вносът на ток е бил на ниво от 728 389 MWh, за същия период на настоящата 2020 година достига до 1 346 122 MWh. Това е увеличение (плюс) от 84.81 процента.

Както вече бе посочено това са и данните за износа и вноса, отчетени през миналата седмица, а запазването на данните на това ниво със сигурност ще намери своето обяснение през следващи периоди.

Въпреки че все още делът на базовите централи остава на минусово ниво, подобрение има, сочат данните. За времето от началото на януари до първите пет дни на месец април тази година участието на базовите централи е в обем от 10 572 555 MWh, което е понижение (минус) от 8.78 на сто в сравнение със същия период на предходната година. Тогава дела на базовите централи е възлизал на 11 590 589 MWh (9.26 %. преди седмица).

ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи запазват положителният си дял за пореден сравняван период.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 5 април тази година достига до 409 958 MWh.  Това е ръст (плюс) от 16.09 %. За сравнение през същия период година по-рано то е възлизало на 353 142 MWh. В частност увеличението се дължи на положителният дял на вятърните (плюс 17.9 2%) и фотоволтаични (плюс 5.59 %) мощности, но и на биомасата (плюс 28.91 %).

Запазва се и положителният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за времето от началото на януари до първите пет дни на настоящия месец април той достига до (плюс) 8.99 %. Така например, ако за сравнявания отчетен период на предходната година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 498 419 MWh, то през аналогичния период на настоящата 2020 година достига до 543 238 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 14.43 %) и фотоволтаични (плюс 2.96 %) мощности, така и на биомасата (плюс 8.20 %).

Подобрение и то относително добро за сравнявания период от 1 януари до 5 април се наблюдава по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Разбира се, не може да се не се отчете и промяната в климатичната обстановка, благодарение на което отрицателните данни са малко по-поносими. За сравнение, ако за времето от първия ден на месец януари до петия ден на април миналата 2019 година участието на ВЕЦ е достигало до 930 802 MWh, то през същия период на настоящата 2020 година то е от порядъка на 704 537 MWh. Спадът (минус) е 24.31 процента (минус 28.92 % преди седмица).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща