Ръст от 28.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 54.90 лв. за MWh с ден за доставка 14 април 2024 г. Отрицателните цени се запазват

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
684
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 54.90 лв. за MWh с ден за доставка 14 април 2024 г. и обем от 68 950.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 28.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 23.93 лв. за MWh, при количество от 34 689.10 MWh.

Извънпиковата енергия (34 261.20 MWh) е на цена от 85.87 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 118.84 лв. за MWh и количество от 2933 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 17 часа – минус 6.1 лв. за MWh ( 3111.8 MWh). Отрицателни цени са отчетени още и за 11-12 часа - минус 4.13 – минус 0.02  лв./MWh, както и за 14 часа (-0.02 лв./MWh).  

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 201.67 лв. за MWh при количество от 2734.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 157.23 лв. за MWh при обем от 2438.1 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 42.74 лв. за MWh (21.85 евро за MWh) за 13 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 14 април 2024 г. се повишава до 54.90 лв. за MWh ( ръст от 28.4 %) по данни на БНЕБ или 28.09 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 834.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 31.65 лв. за MWh. В този сегмент също са регистрирани отрицателни цени, стигащи по предварителни данни до минус 88.03 лв./MWh

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 58,77% 2092.5
Кондензационни ТЕЦ 10,14% 361.13
Топлофикационни ТЕЦ 5,41% 192.66
Заводски ТЕЦ 3,96% 140.91
ВЕЦ 0,28% 9.96
Малки ВЕЦ 3,88% 138.11
ВяЕЦ 0,54% 19.21
ФЕЦ 16,27% 579.25
Био ЕЦ 0,75% 26.65

Товар на РБ 3290.73

Интензитета на СО2  e 141g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 412, Чехия - 246g, Германия - 135g, Румъния - 206g, а най-нисък e във Франция - 29g, Швейцария - 54g, Австрия - 33g, Нидерландия - 85g, Белгия - 87g,  Португалия - 64g, Испания - 72g, Южна Италия - 83 g, Гърция - 106g и др.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща