Ръст от 33.0 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 148.30 лв. за MWh с ден за доставка 17 април 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1195
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 148.30 лв. за MWh с ден за доставка 17 април 2024 г. и обем от 72 394.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 33.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 147.95 лв. за MWh, при количество от 38 982.60 MWh.

Извънпиковата енергия (33 411.90 MWh) е на цена от 148.66 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 123.33 лв. за MWh и количество от 2423.4 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 14 часа – 64.97 лв. за MWh ( 3506.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 299.57 лв. за MWh при количество от 3152.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 153.92 лв. за MWh при обем от 2371.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 111.49 лв. за MWh ( 57.00  евро за MWh) за 16 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 17 април 2024 г. нараства до 148.30 лв. за MWh ( скок от 33.0 %) по данни на БНЕБ или 75.83 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 043.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 143.49 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 40,81% 2062.36
Кондензационни ТЕЦ 16,48% 832.55
Топлофикационни ТЕЦ 3,66% 184.76
Заводски ТЕЦ 2,70% 136.32
ВЕЦ 2,20% 111.37
Малки ВЕЦ 3,92% 198.01
ВяЕЦ 1,50% 76
ФЕЦ 28,20% 1424.77
Био ЕЦ 0,53% 26.9

Товар на РБ 3533.2

Интензитета на СО2  e 203g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 559, Чехия - 406g, Германия - 207g, Румъния - 185g, Гърция - 180g, а най-нисък e във Франция - 24g, Швейцария - 55g, Австрия - 73g, Белгия - 87g, Нидерландия - 56g, Португалия - 69g, Испания - 81g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща