Повишение със 135.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 129.42 лв. за MWh с ден за доставка 15 април 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1676
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 129.42 лв. за MWh с ден за доставка 15 април 2024 г. и обем от 72 085.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 135.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 109.06 лв. за MWh, при количество от 37 740.00 MWh.

Извънпиковата енергия (34 345.30 MWh) е на цена от 149.78 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 150.31 лв. за MWh и количество от 2758.9 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 13 часа – 19.28 лв. за MWh ( 3270.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 07 часа – 214.59 лв. за MWh при количество от 2938.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 105.83 лв. за MWh при обем от 3022.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 54.90 лв. за MWh (28.09 евро за MWh) за 14 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 15 април 2024 г. нараства до 129.42 лв. за MWh ( скок от 135.7 %) по данни на БНЕБ или 66.17 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 834.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 37.22 лв. за MWh. В този сегмент отрицателните цени се запазват за определен час.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 46,26% 2083.73
Кондензационни ТЕЦ 7,92% 356.66
Топлофикационни ТЕЦ 4,36% 196.3
Заводски ТЕЦ 2,98% 134.35
ВЕЦ 0,22% 9.81
Малки ВЕЦ 3,06% 137.95
ВяЕЦ 0,59% 26.62
ФЕЦ 34,11% 1536.29
Био ЕЦ 0,49% 22.27

Товар на РБ 3185.85

Интензитета на СО2  e 154g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 400, Чехия - 282g, Германия - 135g, Румъния - 199g, Гърция - 192g, а най-нисък e във Франция - 22g, Швейцария - 58g, Австрия - 53g, Португалия - 73g, Испания - 83g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща