цена на електроенергията на БНЕБ през септември 2023 г.