Ръст от 48.5%: Енергийната борса затвори при средна цена за базова енергия от 197.78 лв. за MWh с ден за доставка 25 септември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
555
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 197.78  лв. за MWh с ден за доставка 25 септември 2023 г. и обем от 77 578.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 48.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 250.73 лв. за MWh, при количество от 39 982.80 MWh.

Извънпиковата енергия (37 596.00 MWh) е на цена от 144.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 67.73 лв. за MWh и количество от 3246.7 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 0.16 лв. за MWh (3291.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 685.17 лв. за MWh при количество от 3279.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 172.15 лв. за MWh при обем от 2446.4 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 133.16 лв. за MWh (68.08 евро за MWh) за 24 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 25 септември се повишава до 197.78 лв. за MWh ( ръст от 48.5%) по данни на БНЕБ или 101.12  евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 845.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 50.14 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 39,30% 1971.53
Кондензационни ТЕЦ 22,70% 1138.66
Топлофикационни ТЕЦ 4,08% 204.83
Заводски ТЕЦ 1,84% 92.24
ВЕЦ 0,20% 9.79
Малки ВЕЦ 1,13% 56.51
ВяЕЦ 1,56% 78.42
ФЕЦ 28,67% 1438.33
Био ЕЦ 0,53% 26.6

Товар на РБ 3819.46

Интензитета на СО2  e 283g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 631g, Чехия - 392g, Румъния - 297g, Германия - 192g, Гърция - 326g, а най-нисък e във Франция – 26g, Швейцария - 64g, Белгия - 69g, Нидерландия - 82g, Испания - 86g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща