Повишение с 1.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 205.60 лв. за MWh с ден за доставка 22 септември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
613
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 205.60  лв. за MWh с ден за доставка 22 септември 2023 г. и обем от 72 417.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е слабо повишение от 1 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 209.44 лв. за MWh, при количество от 35 322.80 MWh.

Извънпиковата енергия (37 094.50 MWh) е на цена от 201.76 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 172.88 лв. за MWh и количество от 3075.1 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 152.92 лв. за MWh (3147.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 304.42 лв. за MWh при количество от 2996.4 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 201.57 лв. за MWh при обем от 3197 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 203.52 лв. за MWh (104.06 евро за MWh) за 21 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 22 септември се повишава до 205.60 лв. за MWh ( увеличение с 1 %) по данни на БНЕБ или 105.12  евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 2 123.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 201.23 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 38,78% 1978.4
Кондензационни ТЕЦ 21,91% 1117.74
Топлофикационни ТЕЦ 4,06% 207
Заводски ТЕЦ 1,71% 87.33
ВЕЦ 0,17% 8.79
Малки ВЕЦ 1,05% 53.52
ВяЕЦ 0,87% 44.43
ФЕЦ 30,88% 1575.11
Био ЕЦ 0,57% 28.94

Товар на РБ 4025.06

Интензитета на СО2  e 287g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 567g, Чехия - 533g, Румъния - 359g, Германия - 305g, Гърция - 366g, а най-нисък e във Франция – 32g, Швейцария - 79g, Австрия - 99g.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща