Понижение с 23.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 208.95 лв. за MWh с ден за доставка 12 септември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
681
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 208.95  лв. за MWh с ден за доставка 12 септември 2023 г. и обем от 75 682.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение с 23.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 181.23 лв. за MWh, при количество от 41 661.00 MWh

Извънпиковата енергия (34 021.40 MWh) е на цена от 236.67 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 207.2 лв. за MWh и количество от 2461.7 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 19.7 лв. за MWh (3508.2 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 527.47 лв. за MWh при количество от 3624.5 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 183.4 лв. за MWh при обем от 3137.9 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 274.34 лв. за MWh (140.27 евро за MWh) за 11 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 12 септември спада до 208.95 лв. за MWh ( понижение с 23.8 %) по данни на БНЕБ или 106.83 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 2 211.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 239.09 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 36,35% 1969.63
Кондензационни ТЕЦ 20,48% 1109.49
Топлофикационни ТЕЦ 3,00% 162.52
Заводски ТЕЦ 1,34% 72.85
ВЕЦ 0,18% 9.71
Малки ВЕЦ 1,32% 71.51
ВяЕЦ 0,75% 40.87
ФЕЦ 36,23% 1962.81
Био ЕЦ 0,34% 18.65

Товар на РБ 3713.41

Интензитета на СО2  e 240g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 663g, Чехия - 493g, Румъния - 336g, Германия - 309g, а най-нисък e във Франция – 34g, Гърция - 111g, Швейцария - 97g. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща