Спад с 19.2%: Енергийната борса затвори при средна цена за базова енергия от 143.92 лв. за MWh с ден за доставка 1 октомври 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
547
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 143.92  лв. за MWh с ден за доставка 1 октомври 2023 г. и обем от 70 488.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение с 19.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 98.65 лв. за MWh, при количество от 36 146.00 MWh.

Извънпиковата енергия (34 342.50 MWh) е на цена от 189.18 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 200.92 лв. за MWh и количество от 2741.9 MWh.

Най-ниската цена, отново отрицателна е отчетена за 14 часа – минус (-) 2.15 лв. за MWh (2958.5 MWh). Отрицателна е и стойността за 15 часа – минус (-) 1.25 лв. за MWh при обем от 3022.8 MWh, а преди това – в 13 часа е 0 лв. за MWh (2792.8 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 - 21 часа – 254.26 лв. за MWh при количество от 3030.8 – 3024.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 195.52 лв. за MWh при обем от 2797.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 178.01  лв. за MWh (91.02 евро за MWh) за 30 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 1 октомври се понижава до 143.92 лв. за MWh ( спад с 19.1%) по данни на БНЕБ или 73.58 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 056.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 154.10 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 35,10% 1975.35
Кондензационни ТЕЦ 20,47% 1152.1
Топлофикационни ТЕЦ 3,64% 204.86
Заводски ТЕЦ 2,15% 121.06
ВЕЦ 0,17% 9.58
Малки ВЕЦ 0,76% 42.97
ВяЕЦ 5,64% 317.44
ФЕЦ 31,52% 1774.08
Био ЕЦ 0,55% 31.01

Товар на РБ 3689.83

Интензитета на СО2  e 260g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 613g, Чехия - 557g, Румъния - 288g, Германия - 308g, Гърция - 155g, а най-нисък e във Франция – 23g, Австрия - 39g, Швейцария - 83g, Белгия - 102g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща