Повишение с 10.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 186.58 лв. за MWh с ден за доставка 18 септември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
554
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 186.58  лв. за MWh с ден за доставка 18 септември 2023 г. и обем от 69 163.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е скок от 10.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 182.92 лв. за MWh, при количество от 36 055.10 MWh

Извънпиковата енергия (33 108.60 MWh) е на цена от 190.24 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 183.03 лв. за MWh и количество от 2685.8 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 60.18 лв. за MWh (2867 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 320.07 лв. за MWh при количество от 3221 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 141.92 лв. за MWh при обем от 2612.8 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 168.40 лв. за MWh (86.10 евро за MWh) за 17 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 септември нараства до 186.58 лв. за MWh ( повишение с 10.8 %) по данни на БНЕБ или 95.40 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 2 697.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 105.38 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 36,73% 1972.68
Кондензационни ТЕЦ 21,27% 1142.24
Топлофикационни ТЕЦ 3,77% 202.61
Заводски ТЕЦ 1,68% 90
ВЕЦ 0,18% 9.74
Малки ВЕЦ 1,20% 64.63
ВяЕЦ 3,53% 189.52
ФЕЦ 31,10% 1670.41
Био ЕЦ 0,54% 29.13

Товар на РБ 3747.6

Интензитета на СО2  e 255g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 539g, Чехия - 483g, Румъния - 285g, Германия - 222g, Гърция - 259g, а най-нисък e във Франция – 21g, Белгия - 51g, Швейцария - 72g, Словения - 96g, Австрия - 112 g, Португалия - 49g, Испания - 107g. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща