НАЧАЛО » анализи

ВР Statistical Review of World Energy: ВЕИ изпреварват атомната енергетика по производство на електроенергия

fb
3E news
fb
19-06-2020 09:06:27
fb

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от традиционният вече статистически обзор на британската компания ВР Statistical Review of World Energy (96-то издание).

Изданието през тази година представя и анализира данните, възникнали преди пандемията Covid-19. Изпълнителния директор на ВР Bernard Looney заявява уверено, че през 2050 г. светът може да постигне целта от нулеви емисии (Net zero). Пандемията само засили амбицията ни за постигане на тази цел, казва той.

В статистическия си обзор BP отчита забавяне на темповете на потреблението на енергия до 1,3 %, което е под темповете на ръст през миналата година (2,8%) и нов ръст на въглеродните емисии.  Най-голям ръст се отчита при възобновяемите енергийни източници.

Производството на електроенергия в света през 2019 г. е било 27005 ТВтч, както следва:
Атомната енергетика се падат 2796,0 ТВтч или 10,35 %
Въглища – 9824,1 ТВтч или 36,38 %
Хидроенергийни мощности – 4 222,2 ТВтч или 15,64 %
ВЕИ – 2805,5 ТВтч или 10,39 %
Газ: 6297,9 ТВтч или 23,32 %,
Нефт – 825,3 ТВтч или 3,6 %
Други – 233,6 ТВтч или 0,87 %

Или производството на електроенергия от вятърни мощности е било в обем от 1429,6 ТВтч или 51 %, от слънчеви – 724,1 ТВтч или 26 % и от други, без хидроенергийни мощности – 651,8 ТВтч или 23 %.

Според данните, електроенергията, произведена от слънчеви и вятърни мощности  заедно е била в обем от 2153 ТВтч електроенергия, а атомната енергетика – 2796 ТВтч. Разликата е 642,3 ТВтч. Ръстът на производството от слънчевите и вятърни електроцентрали за година е около 300 ТВтч. През 2019 г. са били въведени рекордни мощности от слънчеви и вятърни електроцентрали.

В същото време се отчита отрицателен ръст на атомните мощности (изведените мощности са повече от пуснатите в експлоатация). В този връзка може да се прогнозира, че слънчевата е вятърната енергетика взети заедно ще изпреварят атомната енергетика по производството на електроенергия след две до три години.

Потреблението на въглища е намаляло с 0,6 % и делът им в първичната енергия е намалял до най-ниското ниво от 16 години (27 %).

Спад, според статистическия обзор през 2019 г. се отчита и при производството на електроенергия от въглищните електроцентрали. През 2018 г. производството от тях е съставлявало 10091,3 ТВтч, но през 2019 г. то спада до 9824,1 ТВтч. Делът на въглищните централи е спаднал до 36,4 % , което е най-ниското ниво от момента на публикуването на данните от 1985 г.  

Пълният статистически обзор на BP е публикуван на страницата на компанията: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

 

ВР
статистически обзор
ВЕИ
атомна енергетика
производство на енергия
ВЕИ
По статията работи:

3E news