НАЧАЛО » анализи

Производството на ток нараства с 6.04 %, потреблението – с 1.89 %, а износът достига до 42.32 %

fb
3E news
fb
02-05-2019 10:03:00
fb

При производството, потреблението и износът на ток за периода от началото на годината до края на месец април (28 април) продължават да се отчитат положителни данни. Разбира се, въпреки високия дял на износа на електроенергия се наблюдава спад в процентна отношение. Прави впечатление, че се увеличава делът на базовите централи, но пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа продължава да спада. Твърде висок е и отрицателният дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за периода от началото на настоящата година до 28 април, спрямо същия период година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на настоящата 2019 г. до 28 април е в обем от 16 141 579 MWh, спрямо 15 221 621 MWh за същия период година по-рано. Увеличението е от 6.04 %.  

Потреблението на електроенергия също продължава да се увеличава, макар и слабо, сочат още данните. Така например, ако през посочения период на предходната година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 13 657 987 MWh, то сега се повишава до 13 916 144 MWh. Това е ръст от 1.89 %.

Износът на електроенергия отдавна не е рекорден и вече спада доста под петдесет процента, но въпреки това остава на добро ниво. Ако за отчетния период на 2018 г. износът на електроенергия е бил в обем  от 1 563 634 MWh, то през същото време на тази година се увеличава до 2 225 435 MWh, като увеличението е от порядъка на 42.32 %.

По-висок ръст за сравнявания период на настоящата година, спрямо предходната се отчита и по отношение на участието на базовите централи – плюс 12.44 %. За сравнение, ако за времето от януари до двадесет и осми април миналата година базовите централи са участвали с 12 424 479 MWh, то сега скача до 13 969 735 MWh.

В същото време участието на ВЕИ в преносната мрежа почти се изравнява с миналогодишното, като разбира се остава в положителните граници. Спрямо процентните нива дори от предишните седмици обаче се забелязва спад. Това се отнася и за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа.
Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на януари до края на април (28 април) тази година е от порядъка на 417 862 MWh, което е минимално увеличение спрямо обема от 417 515 MWh за сравнявания период на 2018 г. Както сочат изчисленията, това е ръст от едва 0.08  В частност това се дължи на отрицателното участие на вятърните мощности (минус 0,17 %), много високия отрицателен дял но биомасата – минус 15.26 % и слабото положително участие на фотоволтаичните мощности – плюс 8.78 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от началото на тази година до последните дни на месец април се увеличава с 15.29 % спрямо същия период година по-рано. Така например, ако за посоченото време на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 523 488 MWh, то сега е от порядъка на 603 523 MWh. В частност това се дължи на високият положителен дял на вятърните мощности – плюс 13.75 % и още по-големия ръст при фотоволтаичните – 21.42 %. Делът на биомасата е отрицателен, но и не така висок – минус 2.98 %.

Продължава да се увеличава и за този отчетен период отрицателното участие на ВЕЦ, като за времето от януари до април тази година то е от порядъка на 1 150 459 MWh. За сравнение година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 1 856 139 MWh. Спадът, както сочат данните е доста висок  -  минус 38.02 %.  

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева