НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия от началото на годината до 2 май расте с 9.65 процента

В сравнение с аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия се увеличава с 2.80 на сто

fb
3E news
fb
06-05-2021 03:05:38
fb

Производството на електроенергия продължава да се увеличава. В положителната зона остава и потреблението на електроенергия. По-добри са показателите за салдото (износ-внос), както и по отношение на участието на базовите централи.  Не така стоят нещата за  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, които все още остават в отрицателната зона. Промяна се наблюдава при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че в процентно отношение продължава да е високо. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до втори май тази година (1.01.2021 – 2.05.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.


Производството на електроенергия първи януари до втори май 2021 г.  нараства с 9.65 % и достига до обем от порядъка на 16 265 073 MWh (плюс 9.25 % отчетени в предходната седмица).  През същия период на 2020 г.  производството на електроенергия е било в обем от 14 833 050 MWh.

Потреблението на електроенергия за периода на отчет от първия ден на месец януари до втория ден на месец май тази година се увеличава с 2.80 процента (плюс 3.38 % отчетени в предходната седмица). За сравнение, ако през посоченото време на 2020 г. потреблението на ток е било в обем от 13 937 072 MWh, сега то се повишава до 14 327 840 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва положителната тенденция и за периода от 1 януари до 2 май тази година нараства със значителните 116.21 % до 1 937 233 MWh (плюс 99.41 % през предходната седмица на отчет). За аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от порядъка на 895 978 MWh.

Участието на базовите централи продължава да се подобрява и за сравнявания отчетен период от първия ден на януари до втория ден на месец май 2021 г. то се повишава с 3.36 % (плюс 1.83 % през предходната отчетна седмица). Така например, ако за посоченото време на 2020 г. базовите централи са участвали в енергийния баланс с обем от 12 466 843 MWh, през тази година делът им е от порядъка на 12 885 389 MWh.

За пореден период делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 2 май тази година намалява (минус) с 14.16 % до обем от 445 569 MWh (минус 15 % преди седмица). За аналогичния период на миналата 2020 г. , участието на ВЕИ в преносната мрежа е възлизало на обем от 519 049 MWh.  Тези по-лоши данните в частност се дължат на спада на вятърните (минус 16.93 %) и фотоволтаични (минус 9.88 %) мощности, а също  и на биомасата (минус 7.40 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа намалява (минус) с 9.37 % като за периода от първия ден на януари до втория ден на месец май 2021 г. е в обем от 651 507 MWh (минус 10.15 % преди седмица). За сравнявания период на предходната година отчетеният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил от порядъка на 718 838 MWh. Настоящите по-лоши данни се дължат на спада на вятърните (минус 17.59 %) и фотоволтаични (минус 2.10 %) мощности, но също и на биомасата (минус 4.09 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат лидерска позиция. За сравнявания период от 1 януари до 2 май 2021 г. спрямо предходната 2020 г. участието им нараства съществено – плюс 102.30 % до обем от порядъка на 2 282 608 MWh ( плюс 121.82 % отчетени през предходната сравнявана седмица). През аналогичния период на миналата година е отчетен обем от 1 128 320 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news