НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия от началото на годината до 18 април расте с над 7 процента

В сравнение с аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия също се увеличава, макар и символично – с 0.07 на сто

fb
3E news
fb
20-04-2021 02:04:03
fb

Производството на електроенергия за пореден отчетен период расте. Запазва се положителната тенденция за потреблението. Салдото (износ-внос) не само остава положително, но и се повишава.  Дела на базовите централи вече не е на минус. Без промяна  на негативната тенденция остава участието на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават първенци по дял в процентно отношение, но спадът е очевиден. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до осемнадесети април тази година (1.01.2021 – 18.04.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на  януари до осемнадесетия ден на месец април тази година е в обем от 14 548 410 MWh. Това е ръст със 7.06 % (скок с 5.33 % отчетен преди седмица). За сравнение през същия период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 13 589 106 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 18 април 2021 г. достига до обем от 12 923 918 MWh. Спрямо аналогичния период на 2020 г. това представлява увеличение с 1.39 % (плюс 0.50 % отчетени преди седмица). Година по-рано през посоченото време потреблението на електроенергия е било от порядъка на 12 746 473 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и дори се наблюдава скок. За периода от 1 януари до 18 април тази година  достига до обем от 1 624 492 MWh, което е ръст с 92.79 процента (плюс 76.33 % отчетени преди седмица, плюс 81.88 % отчетени преди две седмици). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем 842 633 MWh.  

Участието на базовите централи, макар и символично като проценти не е на минус за пръв път от доста продължителен период. За времето от първия ден на януари тази година до осемнадесетия ден на месец април дела на базовите централи расте до 11 595 388 MWh. Спрямо същото време на 2020 г. увеличението е 0.07 % (минус 2.18 % отчетени преди седмица). През посоченото време на 2020 г. дела на базовите централи е изчислен на обем от  11 587 102 MWh.

При възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи не се наблюдава подобряване на показателите.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 18 април на настоящата 2021 г. е в обем от 404 535 MWh. В сравнение с аналогичния период на 2020 г. това е спад с 14.47 % (минус 14.23 % отчетени преди седмица). За посочения период на 2020 г. ВЕИ са участвали с обем от 472 949 MWh. Влошените данни в частност се дължат на спада на вятърните (минус 16.87 %) и фотоволтаични (минус 10.06 %) мощности и биомасата (минус 8.68 %).

Свива се и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа - за времето от първия ден на януари до осемнадесетия ден на месец април той е в обем от 571 924 MWh. Това е спад (минус) с 10.22 % (минус 9.26 % отчетени преди седмица) спрямо аналогичния период на 2020 г.  Тогава участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 637 007 MWh. Влошените данни в частност се дължат на спада на вятърните (минус 17.79 %) и фотоволтаични (минус 2.86 %) мощности и биомасата (минус 4.48 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) в процентно отношение остават лидери и през сравнявания период от 1 януари до 18 април тази година участието им нараства до обем от 1 976 563 MWh, което е скок (плюс) със 121.58 % (плюс 135.12 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 892 048 MWh.

Още по темата: Производството на електроенергия в Европа за януари-март е нараснало с 6 процента

Производството на електроенергия в Европа е спаднало с 3 процента през 2020 г.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева