НАЧАЛО » анализи

Производството и потреблението на ток нарастват, износът спада до 44.76 %

fb
3E news
fb
16-04-2019 10:02:00
fb

Производството на електроенергия продължава да държи положителни нива. Потреблението на ток също бележи нарастване, но износът към средата на месец април 2019 г. спрямо същия период на предходната година продължава да спада. Много висок е отрицателният дял, който се наблюдава при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Значителна промяна се наблюдава и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, особено в сравнение с данните отпреди седмица. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 14 март  тази година, спрямо същия период на предходната година.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до първите 14 дни на месец април е в обем от 14 446 933 MWh. За сравнение за същия отчетен период на миналата година то е било он порядъка на 13 777 427 MWh. Увеличението, според изчисленията на системния оператор е (плюс) 4.86 %.

Потреблението на ток, което през предходните два отчетни периода на настоящата година завърши с отрицателни данни, сега отново е положително. Нарастването не е значително и по всяка вероятност анализите в бъдеще ще покажат, че се дължи основно на по-студеното време. Ако за периода от 1 януари до 14 април 2018 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 12 431 963 MWh, то сега е малко по-високо – 12 499 30 MWh. Увеличението е от (плюс) 0.54 %.

Износът на електроенергия обаче, както и при предходните отчетни периоди продължава да спада. В началото на годината данните за ръст бяха учудващо високи, но сега по-тревожен е бързият спад, като за пореден отчетен период той е от порядъка на около десет процента, въпреки че остава положителен. Ако за времето от началото на годината до средата на април миналата година износът на електроенергия е бил в обем от 1 345 464 MWh, то за същия период на настоящата година е от порядъка на 1 947 630 MWh, като увеличението е (плюс) 44.76 %. Само преди седмица обаче бе отчетен ръст от 53.24 %.


Участието на базовите централи и през настоящия отчетен период остава положително. Спрямо сравнявания период на миналата година то е (плюс) 9.69 %. За сравнение, ако от януари до средата на април 2018 г. участието на базовите централи е било от 1 418 619 MWh, то за същия период на тази година то нараства до 12 524 559 MWh.

Затова пък промяна се наблюдава при дела на ВЕИ особено в преносната мрежа, но разбира се и в разпределителната. За посочения сравнителен период на тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа е от порядъка на 373 126 MWh, спрямо 367 515 MWh, което е ръст (плюс) от 1.53 %. Само преди две седмици отчетеният ръст в процентно изражение при ВЕИ в преносната мрежа бе от порядъка на осем процента, което по всяка вероятност отново е свързано с климата.  В частност този настоящ положителен, но слаб ръст се дължи като на вятърните (плюс 1.53 %), така и на фотоволтаичните (плюс 12.90 %) мощности, докато биомасата както и преди остава отрицателна (минус 18.06 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период от началото на януари до средата на април остава положително и е от порядъка на 528 582 MWh, спрямо 447866 MWh през миналата година. Това е увеличение от (плюс) 18.02 %. Това в частност се дължи на участието както на вятърните (плюс 17.75 %) , така и на фотоволтаичните мощности (плюс 24.57 %). За пореден отчетен период делът на биомасата остава отрицателен (минус 4.42 %).

Изненадата със силния спад на ВЕЦ продължава. За сравнение, ако през времето от началото на януари до средата на април миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 543 427 MWh, то за сравнявания период на тази година спада до 1 020 666 MWh. Отрицателният дял остава много висок и вече достига минус 33.87 %.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева