НАЧАЛО » анализи

МАЕ: Инвестициите в енергетиката и в частност във ВЕИ са недостатъчни за постигане на целите на Парижкото споразумение

Глобалните инвестиции през последните три години се стабилизират на едно и също ниво

fb
3E news
fb
16-05-2019 01:36:00
fb

Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува поредният годишен доклад за глобалните инвестиции в енергийния сектор за миналата година.  Динамиката на инвестициите, .както се вижда от графиките, трета поредна година инвестициите в световната енергетика се намират на що-годе едно и също ниво (около 1,8 трлн. долара) и трета поредна година вложенията в електроенергетиката (включително мрежата) надхвърля вложенията при суровините. По отношение на страните, най-голям ръст се наблюдава не в новите икономики, а в САЩ. Това се дължи основно на изпреварващите вложения в шистовият добив и електрическите мрежи. В Китай общо инвестициите намаляват.


Тенденциите за инвестиции в електроенергетиката са показана ни следващата графика (3). Тук всички изглежда стабилно. Инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) съществено надхвърлят вложенията в топлоцентрали, които продължават да се свиват.

МАЕ отбелязва, че през 2018 г. са били взети окончателни инвестиционни решения за строителство на въглищни електроцентрали с мощност 20 ГВт. Това е най-ниското ниво за дълъг исторически период. Например през 2010 г. е ставало въпрос за 100 ГВт. Въпреки това глобалният парк от въглищни централи продължава да се разширява, особено в развиващите се страни в Азия.

Инвестициите по отношение на ВЕИ пък се колебаят вече много години около едно и също ниво. С намаляването на стойността на технологиите обаче МАЕ очаква те да нараснат. Това означава, че с по-малко средства ще могат да се изграждат повече генериращи мощности. Въпреки това те няма да са достатъчни, смятат експертите от МАЕ.

За постигане на дългосрочните цели в областта на устойчивото развитие, дали и при намаляване на стойността, през 2030 г. инвестициите в нисковъглеродните технологии трябва да нарастват два и половина пъти, делът им трябва да достигне 65 %, отбелязват от Международната агенция по енергетик

Към настоящият момент инвестициите в енергетиката се сблъскват с безпрецедентна несигурност, съпроводена с измененията на пазарите, политиката и технологиите, отбелязва директорът на МАЕ Фатих Бирол.

Същността обаче е в това, че светът не влага достатъчно средства в традиционното енергоснабдяване, за поддържане на сегашният модел на потребление, а при това не влага и достатъчно в чисти енергийни технологии, за да промени курса. От която и страна да се погледне, рисковете за бъдещето се натрупват.

Настоящите инвестиционни тенденции показват необходимостта от вземане на по-смели решения, за да стане енергийната система по-устойчива, казва още Фатих Бирол.

Правителствата имат решаващо значение за намаляване на рисковете за инвеститорите в развиващите се сектори, които срочно имат нужда от сериозен капитал, за да изведат света по правилния път, допълва още той.

Докладът на МАЕ: https://www.iea.org/wei2019/

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева