НАЧАЛО » анализи

Делът на базовите централи расте с 12.79 %, на ВЕЦ намалява с 37.11 %

Производството на електроенергия от началото на тази година до 19 май спрямо същия период на 2018 г. нараства с 5.92 %, а износът - с 37.80 %

fb
3E news
fb
21-05-2019 09:00:00
fb

Производството, потреблението и износът на електроенергия запазват позитивната си динамика от началото на годината към 19 май. При износът обаче се наблюдава спад спрямо седмица по-рано. Делът на базовите централи остава също положителен, но възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължават да намаляват участието си. Запазва се и високият отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това  соча оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от началото на година до 19 май, спрямо същия период на предходната 2018 година.Производството на електроенергия продължава да нараства за пореден период и от началото  на годината до 19 май е от порядъка от  18 233 908 MWh спрямо 17 215 585 MWh. Увеличението е 5.92 процента, сочат данните.

Потреблението на електроенергия нараства с 2.31 %. Докато за посоченият сравняван период на миналата година то е възлизало на 15 467 452 MWh, през настоящата 2019 г. се увеличава до 15 824 987 MWh.

Износът на електроенергия остава висок в процентно отношение, но вече е така впечатляващ. Преди седмица бе отчетено увеличение на износа до 42.27 %. Увеличението за времето от началото на тази година до 19 май е с 37.80 %. За сравнение, ако през посочения период на предходната година износът на ток е бил в обем от 1 748 133 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. достига до 2 408 921 MWh.

Участието на базовите централи запазва също позитивната си динамика, въпреки че в сравнение със седмица по-рано се наблюдава слабо понижение. Така например, ако през сравнявания период на миналата година делът на базовите централи  е бил от порядъка на 13 850 668 MWh, то сега нараства до 15 622 400 MWh, което е увеличение (плюс) от 12.79 %.

Не е  такава ситуацията по отношение делът на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежа. За пореден отчетен период участието на ВЕИ в преносната мрежа остава отрицателен и ако за времето от началото на миналата година  до 19 май участието на ВЕИ  в преносната мрежа е било в обем от 490 080 MWh, то сега спада до 488 971 MWh – или минус 0.23 %. Преди седмица бе минус 0.18 %. В частност това се дължи на почти символичното участие на вятърните (0.96 %) мощности, и малкият дял на фотоволтаиците, при които има леко увеличение (плюс 3.58 %) и високият отрицателен дял (минус 14.07 %) на биомасата.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от началото на годината до 19 май нараства до 708 974 MWh в сравнение с 627 308 MWh година по-рано. Увеличението е (плюс) 13.02 % и се дължи в частност както на вятърните (плюс 14.51 %) , така и на фотоволтаичните (плюс 15.47 %) мощности и ниския отрицателен дял на биомасата (минус 3.58 %). Спрямо данните от предходната седмица обаче се наблюдава леко влошаване на резултатите по отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа.

Високият отрицателен дял на ВЕЦ се запазва за пореден отчетен период. За времето от началото на тази година до 19 май участието на водноелектрическите централи е било в обем от 1 413 563 MWh. За сравнение, през същия период на миналата година то е било в обем от 2 247 529 MWh. Отрицателният дял остава почти същият като за отчетния период отпреди седмица – минус 37.11 % (минус 37.22 % предходната седмица).

По статията работи:

Маринела Арабаджиева