Лицензирани оператори

Компания дейност контакти
"Национална електрическа компания" ЕАД

Национална електрическа компания е активен участник на свободния пазар с лицензията си за търговия с електроенергия. В своята дейност компанията прилага най-добрите търговски практики и е коректен и надежден партньор.

Като обществен доставчик НЕК гарантира сигурността на снабдяване с електроенергия за битовите потребители и участва в осигуряването на резерва за регулиране. 

Контакти:


София 1000, ул. Веслец 5

 + 359 2 9263 636

 
nek@nek.bg

Повече на www.nek.bg

Алпик енергия България EOOD

Alpiq е водещ швейцарски доставчик на енергийни услуги и производител на електроенергия в Европа. В България компанията се представлява от "Алпик енергия България" ЕООД.

Компанията е активна в производството на електроенергия, както и в търговията и продажбите на енергия в 28 държави

Повече информация можете да намерите тук.

E-mail: info.bgr@alpiq.com

Телефон: 02/4008085

пл. Позитано №2 ет.7, гр. София, ПК 1000

Аресенерджи ЕООД

Аресенерджи  се занимава с търговия с електрическа енергия , енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийната система.

Повече информация можете да намерите тук.

E-mail: office@aresenergy.bg

Тел: 052 920 920

ул. „Цар Симеон I“, ПК 9000 Варна Център, гр. Варна

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е основана през 2010 г. и е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия на българския и европейския електроенергиен пазар. Дружеството поддържа дълготрайни бизнес взаимоотношения с партньори от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Македония, Унгария, Германия и Швейцария.

Балансиращата група на дружеството включва над 10 000 обекта, 18 от които са производители с производствена мощност над 1200 МВт.

Общото изтъргувано количество електрическа енергия за 2019 г. е приблизително 8 000 000 МВтч.

Повече информация и запитвания можете да направите тук.

E-mail: openmarket@grandenergy.net

Тел: 02/8904260; 02/8904227; 0894460975

Гр. София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион“
ул. „3020“ №34

„ТИБИЕЛ“ ЕООД

Основната дейност на Дружеството е търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, като с най-голям дял са покупката и продажбата на дизелово гориво и природен газ. Дружеството, извършва и спедиторска дейност.

През септември 2019 г. ръководството на Тибиел взима решение да участва и развива дейност основно с търговия на природен газ.

От 01.10.2019 г. дружеството е регистриран участник на Платформата ра резервиране на капацитети ( RBP ) и на Платформата за търговско диспечиране на Булгартрансгаз ЕАД.

От 02.01.2020 г. Тибиел е пълноправен член и на борсата за търговия с природен газ Газов хъб Балкан. Първата осъществена сделка на борсата в сегмент В рамките на деня и Ден напред е осъществена от дружеството.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя на своите клиенти, широка гама от услуги, свързани с продажбата на природен газ. Ние можем да предложим на клиентите си, административни услуги, по лицензиране, узаконяване и предоставяне на разрешителни, свързани с дейността ви.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД, търгува с промишлени консуматори на територията на Република България, както и с крайни клиенти и други търговци на газ.

След стартиране работа на платформата за продажба на природен газ – Газов Хъб Балкан, можем да предложим на нашите клиенти гъвкавост и изгодни условия за удовлетворяване на нуждите Ви относно потреблението на природен газ.

За нас е важно клиентите да имат възможност да получават газа на изходна точка на предприятието си или на Виртуална търговска точка, в зависимост от нуждите. Така за клиентите отпада задължението да заплащате входящ такси за капацитет и пренос, такива каквито до момента сте заплащали. Това води до намаляване на разходите за доставка на природен газ.

Нашата цел е да предлагаме гарантирано конкурентна цена на нашите клиенти, както и гарантираме сигурност и надеждност на доставките от една страна и конкурентност на пазара за произведената Ваша продукция.

КОНТАКТИ

+359 897 631 941

office@tibiel.com

Бул. „Княз Александър Дондуков“ 29, ет.1

Актаел ЕООД

Фирма „Актаел“ ЕООД е създадена през 2011 г. и за годините на своята дейност успява да затвърди лидерските си позиции на българския пазар на електрическо оборудване – електрически трансформатори, трафопостове, електрически табла и др.

На по-късен етап разширява своята дейност и получава Лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което се присъединява към търговците на свободен пазар на електроенергия у нас.

Повече информация можете да намерите тук.

ул. „Георг Вашингтон“ № 20,

ПК 1202 София

e-mail: office@actael.bg

Тел: 0895449203‬

Компания дейност контакти
"Национална електрическа компания" ЕАД

Национална електрическа компания е активен участник на свободния пазар с лицензията си за търговия с електроенергия. В своята дейност компанията прилага най-добрите търговски практики и е коректен и надежден партньор.

Като обществен доставчик НЕК гарантира сигурността на снабдяване с електроенергия за битовите потребители и участва в осигуряването на резерва за регулиране. 

Контакти:


София 1000, ул. Веслец 5

 + 359 2 9263 636

 
nek@nek.bg

Повече на www.nek.bg

Алпик енергия България EOOD

Alpiq е водещ швейцарски доставчик на енергийни услуги и производител на електроенергия в Европа. В България компанията се представлява от "Алпик енергия България" ЕООД.

Компанията е активна в производството на електроенергия, както и в търговията и продажбите на енергия в 28 държави

Повече информация можете да намерите тук.

E-mail: info.bgr@alpiq.com

Телефон: 02/4008085

пл. Позитано №2 ет.7, гр. София, ПК 1000

Компания дейност контакти
Аресенерджи ЕООД

Аресенерджи  се занимава с търговия с електрическа енергия , енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийната система.

Повече информация можете да намерите тук.

E-mail: office@aresenergy.bg

Тел: 052 920 920

ул. „Цар Симеон I“, ПК 9000 Варна Център, гр. Варна

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е основана през 2010 г. и е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия на българския и европейския електроенергиен пазар. Дружеството поддържа дълготрайни бизнес взаимоотношения с партньори от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Македония, Унгария, Германия и Швейцария.

Балансиращата група на дружеството включва над 10 000 обекта, 18 от които са производители с производствена мощност над 1200 МВт.

Общото изтъргувано количество електрическа енергия за 2019 г. е приблизително 8 000 000 МВтч.

Повече информация и запитвания можете да направите тук.

E-mail: openmarket@grandenergy.net

Тел: 02/8904260; 02/8904227; 0894460975

Гр. София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион“
ул. „3020“ №34

Компания дейност контакти
„ТИБИЕЛ“ ЕООД

Основната дейност на Дружеството е търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, като с най-голям дял са покупката и продажбата на дизелово гориво и природен газ. Дружеството, извършва и спедиторска дейност.

През септември 2019 г. ръководството на Тибиел взима решение да участва и развива дейност основно с търговия на природен газ.

От 01.10.2019 г. дружеството е регистриран участник на Платформата ра резервиране на капацитети ( RBP ) и на Платформата за търговско диспечиране на Булгартрансгаз ЕАД.

От 02.01.2020 г. Тибиел е пълноправен член и на борсата за търговия с природен газ Газов хъб Балкан. Първата осъществена сделка на борсата в сегмент В рамките на деня и Ден напред е осъществена от дружеството.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя на своите клиенти, широка гама от услуги, свързани с продажбата на природен газ. Ние можем да предложим на клиентите си, административни услуги, по лицензиране, узаконяване и предоставяне на разрешителни, свързани с дейността ви.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД, търгува с промишлени консуматори на територията на Република България, както и с крайни клиенти и други търговци на газ.

След стартиране работа на платформата за продажба на природен газ – Газов Хъб Балкан, можем да предложим на нашите клиенти гъвкавост и изгодни условия за удовлетворяване на нуждите Ви относно потреблението на природен газ.

За нас е важно клиентите да имат възможност да получават газа на изходна точка на предприятието си или на Виртуална търговска точка, в зависимост от нуждите. Така за клиентите отпада задължението да заплащате входящ такси за капацитет и пренос, такива каквито до момента сте заплащали. Това води до намаляване на разходите за доставка на природен газ.

Нашата цел е да предлагаме гарантирано конкурентна цена на нашите клиенти, както и гарантираме сигурност и надеждност на доставките от една страна и конкурентност на пазара за произведената Ваша продукция.

КОНТАКТИ

+359 897 631 941

office@tibiel.com

Бул. „Княз Александър Дондуков“ 29, ет.1

Актаел ЕООД

Фирма „Актаел“ ЕООД е създадена през 2011 г. и за годините на своята дейност успява да затвърди лидерските си позиции на българския пазар на електрическо оборудване – електрически трансформатори, трафопостове, електрически табла и др.

На по-късен етап разширява своята дейност и получава Лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което се присъединява към търговците на свободен пазар на електроенергия у нас.

Повече информация можете да намерите тук.

ул. „Георг Вашингтон“ № 20,

ПК 1202 София

e-mail: office@actael.bg

Тел: 0895449203‬

Производители на електрическа енергия

Компания дейност мощност контакти
АЕЦ Козлодуй

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.

Инсталирана мощност- 2000 МВт.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

№ Л-049-03/ 11.12.2000

e-mail: info@npp.bg info@kznpp.org

Телефон: 0973 7 21 00

Факс: 0973 7 60 19

ПК 3321 гр. Козлодуй

Телефонна централа, тел. 0973 71

Деловодство тел. 0973 7 26 11, факс: 0973 7 60 73

"Национална електрическа компания" ЕАД

Национална електрическа компания е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници в България.

Чрез големите си водноелектрически централи компанията има съществена роля на регулирания и свободния пазар и участва  в управлението на електроенергийната система на страната, като е гарант за електроенергийната й сигурност.

Компанията има и най-голям капацитет за съхранение на енергия.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ.

31 водноелектрически централи (28 ВЕЦ и 3 ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим.

Контакти:

София 1000, ул. Веслец 5

 + 359 2 9263 636

 
nek@nek.bg

Повече на www.nek.bg

ТЕЦ AES Гълъбово

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

 

ТЕЦ AES Гълъбово има Разрешение за работа  № Р-002/ 28.06.2002 г.

Повече информация можете да намерите тук.

Брутната мощност на термичната централа е 670 MW.

Тел: 041 522 260
гр. Гълъбово, ПК 6280

Повече контакти можете да видите тук.

Компания дейност мощност контакти
АЕЦ Козлодуй

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.

Инсталирана мощност- 2000 МВт.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

№ Л-049-03/ 11.12.2000

e-mail: info@npp.bg info@kznpp.org

Телефон: 0973 7 21 00

Факс: 0973 7 60 19

ПК 3321 гр. Козлодуй

Телефонна централа, тел. 0973 71

Деловодство тел. 0973 7 26 11, факс: 0973 7 60 73

"Национална електрическа компания" ЕАД

Национална електрическа компания е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници в България.

Чрез големите си водноелектрически централи компанията има съществена роля на регулирания и свободния пазар и участва  в управлението на електроенергийната система на страната, като е гарант за електроенергийната й сигурност.

Компанията има и най-голям капацитет за съхранение на енергия.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ.

31 водноелектрически централи (28 ВЕЦ и 3 ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим.

Контакти:

София 1000, ул. Веслец 5

 + 359 2 9263 636

 
nek@nek.bg

Повече на www.nek.bg

Компания дейност мощност контакти
ТЕЦ AES Гълъбово

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

 

ТЕЦ AES Гълъбово има Разрешение за работа  № Р-002/ 28.06.2002 г.

Повече информация можете да намерите тук.

Брутната мощност на термичната централа е 670 MW.

Тел: 041 522 260
гр. Гълъбово, ПК 6280

Повече контакти можете да видите тук.

Мрежови оператори на електропреносна и електроразпределителна инфраструктура

Компания дейност цени /в лв./ контакти
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. Електропреносният оператор отговорно и професионално гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ЕСО отговаря за:

- Планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС;

- Координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС;

- Експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа;

- Организация на пазара на балансираща енергия.

Повече информация можете да намерите тук.

гр. София, ПК 1618, район Витоша

бул. „Цар Борис III” № 201,

Деловодство тел.: +359 2 9696 884, +359 2 9696 887

Деловодство Обществени поръчки тел.: +359 2 9696 862

факс: +359 2 9626 129,

е-майл: eso@eso.bg

ЧЕЗ Разпределение АД

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, с предишно наименование "Електроразпределение Столично" АД, е акционерно дружество. От 27.07.2021 г. „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавано от „Еврохолд България“ АД, е собственик на 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а останалите 33% са притежавани от различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. Седалището на дружеството е гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159. Дружеството има над стогодишна история в областта на доставката и разпределението на електрическа енергия.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД притежава лицензия №-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за срок от 30 години.

Компанията обслужва eлектроразпределителната мрежа- електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, за пренос и  разпределение на еленергия за предоставяне на на фирми доставчици;

- Разпределяне на електрическа енергия в областите София-град, София обл, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин .

- Изграждане на нови уредби за разпределение и измерване на еленергия и поддържане на обекти и съоръжения.

Повече информация можете да намерите тук.

Информационна линия:

0700 10 010

e-mails:

klienti@cez-rp.bg
Комуникация с клиенти

zaklienta.vei@cez.bg
За ВЕИ производители

За кореспонденция:

ЧЕЗ Разпределение България

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

Компания дейност цени /в лв./ контакти
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. Електропреносният оператор отговорно и професионално гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ЕСО отговаря за:

- Планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС;

- Координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС;

- Експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа;

- Организация на пазара на балансираща енергия.

Повече информация можете да намерите тук.

Информация за клиенти: дoкументи за участие на пазара, регистри, ценоразписи можете да намерите тук.

гр. София, ПК 1618, район Витоша

бул. „Цар Борис III” № 201,

Деловодство тел.: +359 2 9696 884, +359 2 9696 887

Деловодство Обществени поръчки тел.: +359 2 9696 862

факс: +359 2 9626 129,

е-майл: eso@eso.bg

ЧЕЗ Разпределение АД

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, с предишно наименование "Електроразпределение Столично" АД, е акционерно дружество. От 27.07.2021 г. „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавано от „Еврохолд България“ АД, е собственик на 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а останалите 33% са притежавани от различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. Седалището на дружеството е гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159. Дружеството има над стогодишна история в областта на доставката и разпределението на електрическа енергия.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД притежава лицензия №-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за срок от 30 години.

Компанията обслужва eлектроразпределителната мрежа- електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, за пренос и  разпределение на еленергия за предоставяне на на фирми доставчици;

- Разпределяне на електрическа енергия в областите София-град, София обл, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин .

- Изграждане на нови уредби за разпределение и измерване на еленергия и поддържане на обекти и съоръжения.

Повече информация можете да намерите тук.

Информационна линия:

0700 10 010

e-mails:

klienti@cez-rp.bg
Комуникация с клиенти

zaklienta.vei@cez.bg
За ВЕИ производители

За кореспонденция:

ЧЕЗ Разпределение България

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159