Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 12 септември се повишава слабо

Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 12 септември 2023 г. е 62.38 лв. за MWh.

Изтъргуваният обем е 76 374 MWh.

Стойността се повишава с 0.31 % спрямо отчетените 62.19 лв. за MWh с ден за доставка 11 септември 2023 г. и изтъргуван обем от 64 647 MWh.

В сегмента пазар „в рамките на деня“ на 11 септември изтъргуваният обем е 13 159 MWh при постигната цена от 61.20 лв. за MWh.

Стойността се повишава с 2.00 % в сравнение с регистрираните 60.00 лв. за MWh на 10 септември и изтъргуван обем от 290 MWh.

Референтната цена към публикуването е 62.38 лв. за MWh.

При затваряне на търговията на 11 септември цената на октомврийските газови фючърси на TTF успя да се повиши до 36.40 евро/MWh или с 5.48 %.