Пазар на природен газ

Цената на газа на Газов хъб Балкан с ден за доставка 4 май се повишава незначително

Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 4 май 2022 г. е 191.79 лв. за MWh/d.

Изтъргуваният обем е 4 486 MWh/d.
Цената се повишава с 0.29 % спрямо постигнатите 191.23 лв. за MWh/d с ден за доставка 3 май при изтъргуван обем от 3 900 MWh.

От предпоследния ден на април, 29.04, когато стойността на синьото гориво бележи спад до 206.14 лв. за MWh до първите два дни на месец май се наблюдава понижение - 197.13 лв. за MWh (изтъргувани 2300 MWh, минус 4.37% за 1 май) и 185.00 лв. за MWh (минус 6.15% , изтъргувани 500 MWh за 2 май).

В сегмента „в рамките на деня“ за 3 май изтъргуваният обем е 650 MWh.

Постигнатата цена е 191.31 лв. за MWh и се покачва с 8.14 % в сравнение с отчетените 178.76 лв. за MWh и изтъргуван обем от 2 700 MWh в рамките на търговията на 3 май.

Референтната цена е 191.79 лв. за MWh.

Газови борси в Европа