Повишение с 10.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 163.85 лв. за MWh с ден за доставка 18 април 2024 г.

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 163.85 лв. за MWh с ден за доставка 18 април 2024 г. и обем от 71 314.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 10.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 134.05 лв. за MWh, при количество от 38 588.20 MWh.

Извънпиковата енергия (32 726.00 MWh) е на цена от 193.65 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 179.11 лв. за MWh и количество от 2553.4 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 13 часа – 37.28 лв. за MWh ( 3411.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 297.62 лв. за MWh при количество от 3319.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 156.66 лв. за MWh при обем от 2833.8 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 148.30 лв. за MWh ( 75.83  евро за MWh) за 17 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 април 2024 г. нараства до 163.85 лв. за MWh ( повишение с 10.5 %) по данни на БНЕБ или 83.77 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 356.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 122.74 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 42,01% 2051.3
Кондензационни ТЕЦ 12,62% 616.12
Топлофикационни ТЕЦ 3,73% 182.32
Заводски ТЕЦ 2,74% 133.62
ВЕЦ 0,19% 9.52
Малки ВЕЦ 4,37% 213.56
ВяЕЦ 9,64% 470.91
ФЕЦ 24,12% 1177.86
Био ЕЦ 0,58% 28.11

Товар на РБ 3557.15

Интензитета на СО2  e 207g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 778, Чехия - 522g, Германия - 435g, Румъния - 242g, Гърция - 251g, а най-нисък e във Франция - 22g, Швейцария - 54g, Австрия - 69g, Португалия - 51g, Испания - 79g.

 

Рязко покачване на цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 15 април

Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 72,60 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 15 април 2024 г. Цената за пиковата енергия е 62,40 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 82,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,53 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 9,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми базова енергия ще бъдат 61 696,7 мвтч.

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 април ще бъде 66,95 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 282 404,62 мвтч. Максималната цена ще е 106,99 евро/мвтч и тя ще е в 7 ч. Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 11,37 евро/мвтч.

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 април е 77,13 евро/мвтч. Пиковата енергия пък ще се търгува за 69,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,23 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 15,15 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 83 725,5 мвтч.

Базовата цена на електроенергията за 15 април на Словашката енергийна борса е 78,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,53 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 15,73 евро/мвтч.

Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 80,23 евро/мвтч. Най-високата цена от 169,15 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 16,18 евро/мвтч.

На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 април е 71,66 евро/мвтч. Пиковата цена ще е 62,84 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 778,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще достигне 158,53 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 12,85 евро/мвтч.

На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 70,19 евро/мвтч на 15 април. Пиковата цена ще бъде 57,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 835 441,0 мвтч. Най-висока ще бъде цената в 8 ч и тя ще достигне 169,15 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч и 7,80 евро/мвтч.

На италианския енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 15 април ще се продава за 92,88 евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена в този сегмент на пазара за днес от цяла Европа.

Електроенергийни борси

Данните са към дата 18.04.2024
index value
IT_PUN_price 108.31 3.64%
PL_price 99.5 -3.13%
DE-LU_price 95.82 -6.07%
CZ_price 95.12 2.08%
SK_price 94.26 8.59%
HU_price 93.82 8.95%
RO_price 93.62 13.37%
NL_price 93.23 -5.56%
SI_price 92.84 10.80%
HR_price 92.83 10.72%
AT_price 92.64 11.43%
CH_price 91.23 4.66%
BE_price 88.48 -0.24%
RS_price 85.29 -13.54%
BG_price 83.77 10.47%
GR_price 78.34 11.88%
FR_price 59.15 51.12%
ES_price 4.54 39.26%
PT_price 3.88 45.32%
Данни от: EnergyLive