Ще влияе ли сътрудничеството на TOTAL и Азербайджан в областта на възобновяемата енергия върху газовите проекти?

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2893
article picture alt description

 By Leman Mammadova, azernews.az

 

Сътрудничеството между Азербайджан и френската компания TOTAL в областта на енергията от възобновяеми източници няма да се конкурира с газовите проекти на компанията.

Източникът говори за подписания по-рано меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Азербайджан и TOTAL Eren, за развитието на

"Документът идентифицира няколко бъдещи действия. Ние технически оценихме някои от тях и сме готови да реализираме проекти. Меморандумът за разбирателство е първата стъпка, преди да се работи по тези конкретни проекти. Тъй като все още няма подробна правна рамка в Азербайджан, необходимо условие за всеки проект с международни инвеститори е, да се направи рамката на Меморандума за разбирателство /първият етап от формирането на официален договор/”, отбеляза източникът.

 

TOTAL вярва, че в Азербайджан има голям потенциал за възобновяема енергия, особено във вятърните паркове, според източника.

 

"Стратегията на TOTAL на ниво компания е да се разработи сектор на възобновяемата енергия, насочена към 30% от енергийния микс през 2040 г. Тогава ще има известни ресурси за разработване на проекти в Азербайджан," каза източникът.

 

Източникът отбеляза, че тези проекти ще допълват, а не да се конкурират с газовите проекти.

 

"TOTAL стратегията се вписва в сценария „2 градуса" на Международната агенция по енергетика, който разглежда растежа на добива и потреблението на газ и възобновяемата енергия. Паралелното развитие на газ и възобновяеми източници има смисъл в Азербайджан и TOTAL, глобален производител и доставчик на енергия, основен играч в нисковъглеродните енергии, работи в повече от 130 страни по света. От 1996 г. TOTAL развива дългосрочно партньорство с Азербайджан, като се фокусира основно върху проучването и добива на нефт и газ.

 

TOTAL има 50% дял по силата на споразумението за споделяне на продукцията /добина от находището Absheron в Каспийско море, също притежава 5% дял в петролопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

 

TOTAL продава газ на SOCAR,националната петролна компания и продава нефтохимически, автомобилни и промишлени смазочни материали в Азербайджан, докато купува суров петрол, особено от SOCAR.

 

През септември 2017 г. TOTAL инвестира 237,5 милиона евро в EREN Renewable Energy, която след това беше преименувана на Total Eren.

 

TOTAL Eren се специализира в разработването, финансирането и експлоатацията на вятърни и фотоволтаични станции.

 

На 5 февруари Министерството на енергетиката на Азербайджан и TOTAL Eren подписаха Меморандум за разбирателство за развитието на възобновяемите енергийни източници, който предвижда сътрудничество в оценката на потенциала и създаването на условия за инвестиции в проекти за възобновяема енергия в Азербайджан.

 

Подписаният Меморандум с TOTAL ще допринесе за работа, насочена за увеличаване дела на възобновяемата енергия в общото производство на електроенергия.

 

Благоприятното географско положение и климатичните условия в Азербайджан позволяват широкото използване на природосъобразни алтернативни енергийни източници.

 

Капацитетът на енергийната система на Азербайджан е повече от 6000 мегавата. В същото време, според експерти, потенциалът на възобновяемите енергийни източници в Азербайджан надхвърля 25 300 мегавата, което ще позволи да се генерират 62,8 милиарда киловатчаса електроенергия годишно.

 

Понастоящем 18% от производството на електроенергия в Азербайджан се получават от алтернативни енергийни източници, в които основната част са водноелектрическите централи, въпреки че по-голямата част от потенциала на страната в тази област се пада на слънчевата енергия (оценена на 5000 мегавата).

 

Около 4500 мегавата са за вятърна енергия, 1500 мегавата - за биомаса, 800 мегавата - за геотермална енергия, а останалите 350 мегавата - за малките водноелектрически централи.

 

Азербайджан прилага редица мерки за по-нататъшно развитие на алтернативния енергиен сектор. За тази цел се водят преговори с чуждестранни компании и инвеститори, включително компании от Китай, ОАЕ, САЩ и ЕС.

 

Въвеждането в експлоатация на 420 MW вятърни, слънчеви и биоенергийни мощности е планирано в съответствие със Стратегическата пътна карта за развитие на обществените услуги в Азербайджан. За тази цел се създава законодателна база, определят се механизми за привличане на чисти и проверени инвестиции и се развива сътрудничеството с международните енергийни компании и финансови организации с напредичав опит в тази област.

 

Азербайджан планира да въведе новия законопроект за алтернативни енергийни източници до май 2019 г. В тази връзка, норвежката консултанска компания DNV GL ще помогне за създаването на система за подкрепа и правна рамка в алтернативния енергиен сектор на Азербайджан.

 

Правителството на Азербайджан планира до 2030 г. да увеличи дела на алтернативната енергия с 30% в общото производство на електроенергия.

 

Преводът е публикуван в Бюлетина на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща