Кризата, предизвикана от коронавируса ни напомня, че електричеството е по-необходимо от когато и да било

Енергетика / Свят
3E news
2311
article picture alt description

Огромният срив, причинен от кризата, предизвикана от епидемията от коронавируса, подчертава колко разчитат на електроенергията съвременните общества и как основният  капацитет, като този, обезпечен от ядрената енергия, е решаващ за осигуряването на енергийните доставки. Това коментира изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (IEA) Фатих Бирол.

В коментарът си, публикуван в LinkedIn, Бирол заявява: „Кризата, предизвикана от коронавируса ни напомня за незаменимата роля на електричеството в живота ни. Освен това дава представа за това как тази роля трябва да се разширява и развива в годините и десетилетия напред“.

Надеждното снабдяване с електроенергия е от решаващо значение за работата на електрониката,  вентилаторите, за медицинското оборудване, казва той, припомняйки че стотиците милиони хора, които живеят без достъп до електричество, са далеч по-уязвими от болести и други опасности.

Въпреки че новите източници за енергия, например като съхранението в батерии, се увеличават, повечето електроенергийни системи разчитат на електроцентрали с природен газ - които могат бързо да увеличат производството или да го намалят, казва Бирол. В същото време той припомня, че те губят средства, ако се използват само за балансиране.

„Днес повечето газови централи губят пари, ако се използват само от време на време, за да помогнат на системата да се приспособи към изместване на потреблението. По-ниските нива на търсене на електроенергия по време на настоящата криза увеличават този натиск“, обяснява той, като уточнява, че основен източник на гъвкавост на търсенето от тези централи е производството на електроенергия.

„Твърдият капацитет, включително ядрената енергетика в страните, които са избрали да я запазят като опция, е решаващ елемент за обезпечаване на сигурността на снабдяването с електроенергия“, казва той. По думите на Бирол, авторите на политики, при създаването им трябва да проектират пазари с различни източници, които имат  принос към електроенергийната сигурност, за да се да установят жизнеспособни бизнес модели.

В повечето икономики, които са предприели засилени ограничаване на разпространението на  коронавируса и за които МААЕ разполага с данни, потреблението на електроенергия е намаляло с около 15%, до голяма степен в резултат на спирането на дейността на фабрики и предприятия. Ако търсенето на електроенергия спада бързо, докато метеорологичните условия остават същите, делът на променливите ВЕИ като вятър и слънчева енергия може да стане по-висок от нормалното.

При по-слабото търсене на електроенергия мощностите за производство на електроенергия са в излишък. Операторите на електроенергия обаче трябва постоянно да балансират търсенето и предлагането в реално време. Обикновено хората мислят за прекъсването на електрозахранването, когато се случва, когато търсенето надхвърля предлагането, казва Бирол, като уточнява, че проблеми може да има и в периоди на слабо търсене.

„Когато електроенергията от вятър и слънчевата енергия задоволяват по-голямата част от търсенето, системите трябва да поддържат гъвкавост“, коментира Бирол. Това е необходимо, за да може бързо системата да се настройва, когато например залязва слънцето.

„Много висок дял на вятърната и слънчева енергия в даден момент също прави поддържането на стабилността на мрежата по-предизвикателно. "

По-рано на страницата на МАЕ изпълнителният директор на агенцията публикува позиция, според която пакетите от икономически стимули на правителствата трябва да бъдат насочени и към екологично чистата енергетика.

Пакетите от икономически стимули, разработвани от правителствата в света за излизане от икономическата криза, предизвикана от настоящата глобална пандемия трябва да предвиждат и мащабни разходи за технологии за екологично чиста енергия, включваща слънцето, вятъра, зеленият водород и улавянето и съхранението на въглерод (CCS), смята Фатих Бирол, изпълнителен директор на Междунродната агенция по енергетика (МАЕ).

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници трябва да станат „централна част“ от плановете на всички национални правителства, тъй като това „ще донесе двойна изгода“ - ще стимулира икономиката и ще ускори прехода към екологично чиста енергия.

„Правителствата могат да използват създалата се ситуация да засилят амбициите си за климата и стартирането на (климатично) устойчиви пакети от стимули, насочени към развитие на технологиите за чиста енергия. Кризата, предизвикана от коронавируса вече нанася значителни щети на целия свят. Вместо да задълбочаваме трагедията и да я оставим да затрудни преходът към чиста енергия, трябва да се възползваме от възможността да подпомогнем ускоряването на прехода“, се казва в обръщението на Бирол, публикувано на страницата на МАЕ.

„Анализът на МАЕ показва, че правителствата пряко или косвено влияят на над 70 % от глобалните инвестиции в енергийния сектор. Днес те имат историческа възможност да насочат тези инвестиции към устойчивост.

В обръщението си Фтих Бирол обръща внимание и на възможностите, свързани с енергийната ефективност.

Неотдавнашният рязък спад на цените на петрола също е чудесна възможност за държавите да намалят или премахнат субсидиите за потребление на изкопаемите горива. Днес в световен мащаб тези субсидии са около  400 милиарда щатски долара, а над 40% от тях са за по-евтини петролни продукти, се казва още в обръщението.

Бирол коментира, че това е може би добра причина правителствата да направят енергията по-достъпна, особено за най-бедните и уязвими групи.

 

Пълният текст на поста в LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-crisis-reminds-us-electricity-more-than-ever-fatih-birol/?trackingId=ONR7rMs6ghFlJ08x3zmtOg%3D%3D

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща