Износът на ток за времето от 1 януари до 23 март намалява с 21.73 процента

Спрямо същия период на предходната 2019 година вносът на електроенергия е нараснал с 82.07 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2225
article picture alt description

Показателите за производството, потреблението и износът на електроенергия се подобряват. Наблюдава се и понижение по отношение на данните, касаещи вноса на ток. Малко по-добри са и данните по отношение на производството на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положителен. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава отрицателно, но вече се наблюдава значително подобрение на данните – ръстът е над десет процента. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от началото на януари до 23 март 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г  

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година към 23 март е в обем от 10 434 110 MWh. За аналогичния период на миналата година то е възлизало на 11 631 303 MWh. Спадът през настоящата година, според данните намалява (минус) с 10.29 процента (минус 1.26 процента седмица по-рано).

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на 2020 г. все още е отрицателно – минус 1.66 процента или в обем от 9 952 843 MWh. За този период година по-рано то е достигало 10 120 485 MWh.

Износът на електроенергия за времето от първия януари до двадесет и трети март също продължава да е отрицателно, но вече са наблюдава подобрение на показателите. Все още обаче те остават много под тези от миналата година. Така например, ако през сравнявания период на 2019 г. износът на електроенергия е бил в обем от 2 186 479 MWh, то през настоящата 2020 г. е от порядъка на 1 711 458 MWh. Понижението е (минус) 21.73 % (минус 24 % отчетени седмица по-рано).

Вносът на ток, за разлика от износа остава положителен за сравнявания отчетен период. Така например, ако от 1 януари до 23 март миналата година (2019 г.) вносът на електроенергия е възлизал на 675 661 MWh, то за аналогичния период на настоящата 2020 г. се увеличава до обем от порядъка на 1 230 191 MWh. Ръстът (плюс) е 82.07 %.  За сравнение за периода 1-23 февруари тази година бе отчетен ръст на вноса (плюс) от порядъка на 121.11 %.

Подобрение се наблюдава и по отношение на участието на базовите централи, въпреки че все още е трудно да се усети преодоляването на негативната тенденция, заради минусовото участие. Така например за времето от началото на миналата година до 23 март участието на базовите централи е било в обем от 10 106 458 MWh. През тази година то е в обем от 9 094 310 MWh, което е понижение (минус) от 10.01 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната система остава положителен, въпреки лекия спад за сравнявания период на миналата и настоящата година.  

Участието на ВЕИ за времето от януари до двадесет и третия ден на месец март тази година нараства с 14.07 на сто и е в обем от 341 800 MWh. За сравнение през същото време година по-рано то е било от порядъка на 299 641 MWh. В частност това се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 8.52 %) и фотоволтаични (плюс 22.47 %) мощности и биомасата (плюс 37.85 %).

Положителен е и делът на ВЕИ в разпределителната система, като за периода от началото на настоящата 202 година до 23 март расте (плюс) с 10.68 % до 459 680 MWh. За сравнявания период на предходната 2019 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 415 326 MWh. Това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 4.25 %) и фотоволтаичните (плюс 19.74 %) мощности, така и на биомасата (плюс 9.55 %).

Делът на ВЕЦ се подобрява, въпреки че все още са смущаващи високите минусови нива. За сравнение, за времето от първия ден на януари до двадесет и третия ден на месец март 2019 година участието на водноелектрическите централи е било в обем от 809 878 MWh.  През настоящата 2020 г. то е от порядъка на 538 320 MWh. Това е понижение (минус) от 33.53 %, но само преди седмица отчетеният спад бе на ниво от  (минус) 39.43 процента и очакването е и да последващо подобрение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща