Булгаргаз търси банкова гаранция за 109 млн. долара за доставките на газ от Азербадйжан

Енергетика / България
3E news
609
article picture alt description

Държавната газова компания "Булгаргаз" публикува на страницата си покана за предоставяне на оферта за избор на кредитна институция, която да издаде необезпечена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC). С нея ще се обезпечава изпълнението на паричното задължение от над 109 млн. долара на "Булгаргаз" по 25-годишния договор за доставка на природен газ с държавната нефтена компания на Азербайджан - SOCAR. Договорът с компанията бе подписан на 19 септември 2013 година и е за доставка на 1 млрд. куб метра синьо гориво за България. Доставките по договора тряба да започнат през тази година. С тристранен договор от 17 декември 2013 г. SOCAR е заместена във всички права и задължения по договора от друга държавна азербайджанска компания Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC).

Гаранцията ще е валидна за срок от пет месеца и ще обезпечава задълженията в размер на шестмесечни плащания. При невъзможност за предоставяне на оферта за издаване на банкова гаранция в пълния размер на посочената сума и/или посочените срок и условия се допуска участниците да предоставят оферта, включваща предлаганите от тях размер, срок и условия за гаранцията.

"Булгаргаз" също така си запазва правото, при липса на подходящи оферти, които да отговарят изцяло на размера срока и условията на процедурата, да започне "пряко договаряне" с участниците, представили оферти, но след подписване на споразумение за конфиденциалност.

Целта на процедурата е да бъдат представени най-малко пет оферти от кредитни институции, които да съдържат предложение за издаване на банкова гаранция за обезпечаване задълженията на "Булгаргаз" по договора. Срокът за подаване на офертите изтича в 17 часа на десетия ден след публикуване на поканата, като денят на публикуване не се брои – офертите ще се събират до 17 март. Срокът на валидност на офертите трябва да е поне 60 дни от крайния срок на подаване на документите и участникът да бъде обвързан с предложенията по совята оферта до сключване на договора.

Доставките на 1 млрд. куб. метра природен газ е планирано да се извършват чрез интерконектора Гърция-България. В момента ускорено се строи именно интерконектора IGB, като се очаква той да бъде завършен при края на годината. Доставките от Азербайджан са достатъчни да покрият повече от 1/3 от вътрешното потребление на природен газ у нас. Синьото гориво ще идва от газопрводите ТАНАП и ТАП, и ще се добива от находището “Шах Дениз 2” в Каспийско море.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща