149 % ръст на износа на ток от началото на годината до 17 февруари

Отчита се рекордно нарастване при участието на вятърните електроцентрали в преносната и разпределителната мрежи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3223
article picture alt description

Производството, потреблението и износа на електроенергия към средата на февруари тази година продължават положителната тенденция, очертала се още от началото на настоящата година. Делът на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също бележи ръст. Намалява, макар и незначително само участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната от началото на тази година до първите седемнадесет дни на месец февруари в сравнение със същия период на миналата година.


Производството на електроенергия от 1 януари до 17 февруари тази година е в обем от 7 151 469 MWh. За сравнение, през същия период година по-рано то е било 6 440 869 MWh. Увеличението, както и при по-рано отчетените периоди на настоящата година продължава да остава високо. За сравнявания период този ръст (плюс) е 11.03 %.

Потреблението на електроенергия също се повишава. Ако през посочения период на миналата година то е било в обем от 6 108 623 MWh, то сега достига до 6 323 517 MWh, а увеличението се изчислява  (плюс) на 3.52 %. Само седмица по-рано бе отчетено, малко по-високо потребление, но сравнение е доста сложно да се направи, поради липсата на отчетност за доста фактори, сред които и температурите през съответни отчитани периоди.

Разбира се и през този отчетен период износът на ток остава лидер, като запазва високите показатели за доста продължителен период. За сравнение, ако износът на ток за времето от 1 януари до 17 февруари миналата година е достигал до 332 246 MWh , то за същия период на тази година вече нараства до 827 952 MWh. Увеличението е значително - (плюс) 149.20 %. Разбира се, все още се помни рекордно отчетеният като процент ръст отпреди две седмици на настоящата година – почти двеста процента.

 

Делът на базовите централи остава доста добър и за сравнявания период на настоящата 2019 г. и се изчислява на 6 278 576 MWh, спрямо 5 605 913 MWh година по-рано. Увеличението е от (плюс) 12.00 %. За времето преди седем дни бе отчетен ръст от 12.65 на сто, но това не бива да служи като база за сравнение.

Участието на ВЕИ  в преносната и разпределителната мрежа за посочения период от първи януари до седемнадесети февруари продължава да се увеличава и положителните стойности вече не са така ниски. Прави впечатление обаче, че и в преносната и в разпределителната мрежа този ръст се дължи на високия дял на вятърните мощности.

Така например, за периода от началото на януари до седемнадесетия ден на месец февруари 2018 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 161 210 MWh. За същия период на настоящата 2019 г.  то вече нараства до 168 660 MWh, което е увеличение (плюс) от съществените 4,62 %. В частност това се дължи основно на добрия принос на вятърните мощности (плюс 15.49 %), докато фотоволтаичните  мощности (минус 13.54 %) и биомасата (минус 26.52 %) запазват високи отрицателни стойности.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата година се увеличава (плюс) със съществените 16.97 % - до 221 608 MWh, спрямо 189 458 MWh година по-рано. Както при преносната мрежа и при разпределителната този ръст се дължи основно на вятърните мощности (плюс 44.92 %), докато участието на фотоволтаичните мощности (минус 9.97 %) и биомасата (минус 6.40 %) остава отрицателно.

Делът на ВЕЦ за посочения период е отрицателно. Така например, през времето от 1 януари до 17 февруари 2018 г. водноелектрическите централи са участвали с 484 288 MWh. За същия период тази година то е 482 625 MWh. Спадът е от порядъка на 0.34 %, сочат още данните на ЕСО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща