ВР прогнозира безпрецедентен ръст на ВЕИ до 2040 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3134
article picture alt description

Нефтогазовата компания ВР представи поредната си годишна прогноза за световната енергетика – BP Energy Outlook-20019. Прегледът, който прави компанията е сред най-интересните, тъй като освен основният представя и алтернативни енергийни сценарии.

Още в обръщението си Bob Dudley ..посочва, че основното предизвикателство е свързано с пренасочването към енергийна система с по-ниски въглеродни емисии.  От една страна заради Парижкото споразумение, а от друга и заради не по малките предизвикателства, свързани с новите технологии.  Преходът към по-нисковъглеродна енергийна система отваря широка гама от бизнес възможности. Не става въпрос за предвиждане на бъдещето. Всеки такъв опит е обречен на неуспех. Ценното на  Energy Outlook е в структурата и дисциплината.


Основният сценарий в новата прогноза е Evolving Transition.  (На двете графики са  са посочени основните от шестте разглеждани сценарии, а на втората - потреблението на първична енергия и емисии).Според прогнозата на ВР, в централния сценарий новите възобновяеми източници на енергия (без хидроенергетиката) ще изпреварят въглищата и ще станат основни източници на електроенергия в света около 2040 г. На дела на слънчевите и вятърните електроцентрали, както и на другите ВЕИ, без водноелектрическите централи (ВЕЦ) ще се падат около 30 % от световното производство на електроенергия. Припомняме, че през миналата година ставаше въпрос за 25 %.


Делът на атомната енергетика и ВЕЦ ще е от порядъка на 22 % и може да се проследи на графика 2 – ръст на потреблението на първичната енергия и дял на електроенергията в това нарастване, както и структура на мощностите по видове горива. В прегледът се обръща внимание на намаляващия дял на атомна енергетика в страните от ОИСР и увеличението на ядрени мощности в Китай. Така според прогнозата през 2040 г. ядрените мощности в Китай ще са по обем толкова, колкото в целия ОИСР.Политиката на правителствата, технологичните изменения и напредък, както и намаляването на стойността на енергията, произвеждана от слънцето и вятъра ще са в основата на ръста на ВЕИ, отчитат от ВР. Компанията смята, че в някои от регионите в света, като Европа например, дела на ВЕИ в електроенергетиката ще достигне до 50 % през 2040 г.Производството на възобновяема енергия, според прогнозата ще расте с темп от 7,1 % годишно, а делът й в първичната енергия ще се увеличи до 15 % през 2040 г. в сравнение с 4 % сега.Темповете на ръст на ВЕИ ще бъдат безпрецедентни, се казва в доклада. На петролът са били необходими  45 години потребление, за да нарасне  от  дял от 1 % в  глобалното потребление на енергия до 10 %  На природния газ са били нужни над 50 години, но за ВЕИ ес очаква да осъществят безпрецедентен ръст за период само от 25 години. В случай на по-бърд преход към нисковъглеродна икономика, този период ще бъде съкратен до 15 години, което, според ВР ще бъде „буквално извън графика“ , историческо.В основният сценарий на ВР пикът на потреблението на петрол се предвижда да достигне през 2035 г. 110 млн. барела на ден, а в т.нар. „зелен сценарий“ това ниво може да бъде постигнато в началото на 2020 г.Природният газ ще расте с 1,7 % годишно, ще изпревари въглищата и ще стане вторият по големина източник в световната енергия, а в края на периода ще се конкурира с петрола за първото място. Пик на потреблението на природен газ за прогнозирания период не се посочва.

 

Пълният доклад на ВР: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща