47 км тръби за газовата връзка с Гърция са произведени

Икономика / България
3E news
754
article picture alt description

Гръцката компания Corinth Pipeworks вече е готова с производството на 47 км тръби за трасето на газовия интерконектор Гърция - България. Първата партида се състои от тръби с диаметър 32 инча с външно трислойно полиетиленово покритие. По график доставката й е планирана за първата седмица на февруари, като тръбите ще бъдат транспортирани до бази за съхранение по трасето на IGB както в Гърция, така и в България. Благодарение на отличното сътрудничество на всички заинтересовани страни, строителните работи напредват и проектът се движи по график.

Дължината на цялото трасе на газопровода възлиза на 183 км, като за целите на проекта е сключен договор за производството на близо 185 км тръби. След провеждането на обществена поръчка по ЗОП, договорът е възложен на гръцкия производител Corinth Pipeworks. Производството на тръбите за IGB се осъществява в завода на компанията в Беотия, Гърция, като производственият му капацитет възлиза на над 1 000 000 тона годишно.

Производството на тръби за целите на газовата връзка с Гърция е разпределено в пет партиди. Трасето ще бъде изградено от спиралошевно и надлъжно заварени тръби. Всички тръби ще са с диаметър 32 инча, дължината им ще бъде съответно 12 м или 18 м, а дебелината ще варира между 11 мм и 20 мм в зависимост от участъка на трасето. В рамките на проекта у нас за пръв път ще бъдат използвани 18-метрови тръби от този тип. По-голямата им дължина предполага редица предимства, включително оптимизация на разходите за заваряване и по-бързия процес по инсталиране. Друго доказано предимство от използването на 18-метрови тръби е свързано със значително по-малкия брой зони за поддръжка по време на експлоатацията на газопровода.

Целият производствен процес и финалният продукт са подлагани на най-високо ниво на контрол на качеството в синхрон с индустриалните стандарти. Всяка тръба се подлага на хидротест, а заваръчните й шевове се подлагат на безразрушителен контрол - ултразвук и рентгенография - преди да бъде приета от възложителя.

Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България има за цел да осигури диверсификация не само на маршрутите, но и на източниците на природен газ за България и региона. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от съществуващи или бъдещи терминали за втечнен газ. Реализирането на проекта създава възможности за пренос през газопровода Гърция–България и газотранспортната система на “Булгартрансгаз” ЕАД към останалите мeждусистемни връзки с Румъния и Сърбия. Значението на IGB се простира и отвъд националните граници на България и Гърция, като дава възможност за свързване с други планирани газови проекти като LNG терминала при Александруполис, Гърция; EastMed за директно свързване на ресурси от Източното Средиземноморие с Гърция през Кипър и Крит, както и втечнен газ от Израел, Египет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща