Ръст на търгуваните обеми във всички сегменти на борсата и спад на цената отчита БНЕБ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2855
article picture alt description

Средната цена за базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през ноември намалява съществено, а общо търгуваният базов обем расте. Същата тенденция се наблюдава и при „пазар в рамките на деня“ - спад на средно претеглената цена и съществен ръст на общо търгуваният базов обем. Тенденцията за по-ниски цени се пренася и на „централизиран пазар за двустранни договори“. Това става ясно от отчета на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец ноември.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар през ноември е 81,10 лв. за MWh, което е с 25,5 % понижение спрямо октомври. Отчетената тогава цена е – 109,18 лв. за MWh. Спад се отчита същ тока и при средната цена пиков товар – с 20,6 % - до 96,95 лв. за MWh и средната цена извънпиков товар – до 65,25 лв. за MWh (минус 32,3 %).

Най-ниската цена регистрирана на енергийната борса за ноември 2019 г. е от порядъка на 13,85 лв. за MWh, което е спад (минус) с 68,5 % спрямо предишния месец. За сравнение, през октомври регистрираната най-ниска цена е била за 44,01 лв. за MWh  

Регистрираната най-висока цена за месец ноември тази година е 158,58 лв. за MWh срещу 230.04 лв. за MWh през октомври. Това е с 31,1% или със 71,46 лв. за MWh по-малко в сравнение с десетия месец на годината.

Средно претеглената цена за ноември намалява с 25,8 % или с 28,67 лв. за MWh – до 82,58 лв. за MWh през ноември спрямо октомври, когато е били 111,25 лв. за MWh, сочат още данните от отчета на БНЕБ.  При преглед на данните от ноември 2018 г. за ценовите ниво прави впечатления, че също спрямо октомври е отчетено съществено понижение на показателите на „пазар ден напред“.  Тогава например средно претеглената цена в този сегмент и съставлявала 90,94 лв. за MWh, като е отчетен спад (минус) от 11,3 % (средно претеглената цена за октомври 2018 г. е била 102,50 лв. за MWh).

Докато цената в сегмента „пазар ден напред“  намалява, търгуваните обеми електроенергия нарастват. Така например общо търгуваният базов обем за ноември е в обем от 792 188ь2 MWh, като нараства с 6,8 % спрямо октомври или с 50 186,2 MWh. Месец по-рано отчетеният търгуван обем е 742 002,0 MWh. Преди година (ноември 2019 г.) отчетеният общо търгуван базов обем е за 607 639,1 MWh.

Пиковият обем нараства с 3,1 % до 419 485,4 MWh през ноември в сравнение с 406 912,2 MWh месец по-рано. Извънпиковият – с 11,2 % или с 37 613,0 MWh и достига до 372 702,8 MWh.

Средно дневният търгуван обем в сегмента „пазар ден напред“ през ноември достига до 26 406,3 MWh, което е ръст от 10,3 % или 2 470,7 MWh в сравнение с данните от предходния октомври. Регистрираният тогава средно дневен обем е бил от порядъка на 23 935,5 MWh.

Средно часовият търгуван обем също е по-висок – 1 100,3 MWh (през ноември), като расте с 10,5 % или със 104,3 Mwh/h.
Регистрираните пазарни участници, от 72 през октомври се увеличават с 1,4 % до 73 през ноември.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през месец ноември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 17%, от търговците – 81 %, и от потребители – 2 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 72 % от производители, 24 % от участници с до и над 4 MW, а 4 % - от търговци.

Пазар в Рамките на деня

Стойността на търгуваните количества електроенергия на енергийната борса в сегмента „пазар в рамките на деня“ намалява, но търгуваните количества нарастват с над 120 – 130 %  през ноември спрямо октомври.

Средно претеглената цена, според отчета намалява за ноември  с 24,9 % или с (минус) 25,69 лв. за MWh и е от порядъка на 77,47 лв. за MWh. За сравнение, през октомври тя е съставлявала 103,16 лв. за MWh. Регистрираната средно претеглена цена пиков товар е на ниво от 89,55 лв. за MWh, като спрямо октомври, когато е била 109,62 лв. за MWh се понижава с 18,3 %. Още по-съществен е спадът на средно претеглената цена извън пиков товар в този сегмент през ноември – минус 28,8 % до 68,07 лв. за MWh. Според представените данни през октомври средно претеглената цена на „пазар в рамките на деня“ е била 95,58 лв. за MWh.

Докато стойността на търгуваните количества електроенергия през ноември 2019 г. на този сегмент намалява, обемите се покачват.  Общо търгуваният базов обем се увеличава със 125,5 % , като достига до 35 640,8 MWh. През октомври за сравнение е бил 15 806,0 MWh. Това означава, че търгуваният общо базов обем нараства с 19 834,8 MWh.

Година по-рано (ноември 2018 г.) в сегмента „пазар в рамките на деня“ е отчетен спад, както при средно претеглената цена, така и по отношение на търгуваните обеми електроенергия. Така например тогава общо търгуваният базов обем е бил 22 000,0 MWh, спадайки с 37,7 % през ноември 2018 г. спрямо октомври.

Пиковият обем е със 7 076,0 MWh повече – до 15 600,1 MWh, което е ръст от 83 %.
Най-съществен ръст очаквано се отчита при  извънпиковият обем, търгуван в този сегмент – плюс 175,2 %  или с 12 758,8 MWh повече – до 20 040,7 MWh.

Средно дневният търгуван обем на „пазар в рамките на деня“ през ноември достига до 1 188,0 MWh или със 133,0 % повече от октомври (509,9 ), а средно часовият – до 49,5 MWh/h, което също е увеличение със 133,3 % или с 28,3 MWh/h спрямо октомври.

С двама повече са регистрираните пазарни участници, а активните – с 4.

Централизиран пазар за двустранни договори

Централизираният пазар за двустранни договори за ноември следва тенденциите на сегментите „ден напред“ и „в рамките на деня“ - спад на цената и увеличение на количествата както по отношение на доставените, така и на изтъргуваните такива.

По отношение на доставените количества средно претеглената цена за ноември, спрямо октомври спада с 1,5 % или с 1,43 лв./MWh до 94,19 лв. за MWh. Затова пък общо доставените количества нарастват с 25,5 % - до 1 304 581,9 MWh.

При изтъргуваните количества средно претеглената цена в този сегмент за ноември 111,65 лв. за MWh. Отчетеният спад (минус) е 3,5 %. За сравнение, през октомври стойността при изтъргуваните количества на „централизиран пазар за двустранни договори“ е била на ниво от 115,68 лв. за MWh.

Невероятен  ръст може да се отчете по отношение на общо изтъргуваните количества, което е в резултат на раздвижване в този сегмент, след изтичане на старите договори. Така например общо изтъргуваните количества за ноември достигат до 2 953 530,0 MWh, което е увеличение с (плюс) 4392,1 %  - с 2 887 780,0 MWh. За сравнение, през октомври отчетените изтъргувани количества са били едва 65 750,0 MWh.

На екран Auction за месец ноември са отчетени 13 успешни сесии като най-високото изтъргувано количество е от порядъка на 603 000 MWh (две сесии) при средно претеглена цена от 109 – 110 лв. за MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща