Износът на ток намалява с 20.98 процента от началото на годината към 27 октомври

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4275
article picture alt description

Отрицателната тенденция при производството на електроенергия продължава, докато потреблението все още остава положително. Запазват се и негативните данни при износът на ток. Спад се отчита и по отношение на дела на базовите централи, въпреки че данните за времето от началото на настоящата година към 27 октомври остават положителни. Намаление се отчита и при участието на вятърните мощности в преносната и разпределителната мрежи. Смущаващо висок остава отрицателният дял на водноелектрическите централи. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от първия ден на януари до двадесет и седми октомври тази година спрямо аналогичния период на миналата година.

 

Производството на електроенергия от 1 януари до 27 октомври през настоящата 2019 година е в обем от 35 775 881 MWh и намалява (минус) с 2.78 % в сравнение със същия период на миналата година. Тогава то е било от порядъка на 36 797 086 MWh.

Потреблението на електроенергия за пореден отчетен период остава положително – плюс 0.85 % и е в обем от 30 944 951 MWh през времето от началото на настоящата година до 27 октомври. За сравнение през сравнявания период година по-рано то е било от порядъка на 30 683 714  MWh.

Износът на електроенергия продължава да се свива. Така например, ако от началото на миналата (2018 г.) година към 27 октомври износът на ток е бил в обем от 6 113 372 MWh, то за аналогичния период на тази година е от порядъка на 4 830 930 MWh. Това е спад (минус) от 20.98 % (отчетеното понижение преди седмица е 20.20 %).

Въпреки че базовите централи запазват положителен дял, ако се разгледат данните става ясно, че и при тях вече започва да се усеща спад. Според данните, дела на базовите централи за сравнявания период от начало на тази година към последните дни на октомври остава положителен – плюс 1.74 %, спрямо същото време година по-рано. Базовите централи са участвали с  29 860 063 MWh за посоченото време на 2018 г. За сравнявания период на настоящата година то нараства до 30 381 102 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната, но и в разпределителната мрежа също бележи спад. Така например ВЕИ в преносната мрежа намалява участието си с (минус) 3.47 % и през сравнявания период на тази година е в обем от 982 143 MWh. През аналогичния период на миналата година то е било от порядъка на 1 017 407 MWh. В частност това се дължи на отрицателните данни по отношение на дела на вятърните мощности (минус 9.26 %), не така високото положително  участие на фотоволтаиците (плюс 4.46 %) и биомасата (плюс 1.90 %).

ВЕИ в разпределителната мрежа запазват положителният си дял (плюс) 9.96 %, въпреки че спрямо по-ранните сравнявани отчетни периоди наблюдаваното понижение расте. Така например, ако през времето от първия ден на януари към двадесет и седми октомври миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 412 382 MWh, то за същото време на настоящата година нараства до 1 553 057 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс -.79 %) и фотоволтаичните (плюс 17.06 %) мощности, а също и на биомасата (плюс 1.03 %).

Отрицателната тенденция при водноелектрическите централи (ВЕЦ) се запазва за пореден отчетен период и достига много високите минус 36.56 процента. Само година по-рано за времето от началото на януари до 27 октомври ВЕЦ участието на ВЕЦ е било в обем от 4 507 234 MWh, докато през аналогичния период на тази година е едва 2 859 579 MWh. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща