Евростат: Най-голяма част от бедните в ЕС живеят в България, най-малко – в Чехия

Икономика / България
3E news
518
article picture alt description


През 2018 г. 109,2 млн. души, или 21,7 % от населението на ЕС са живели на границата на бедността или в социална изолация, което предполага едно от трите условия – нисък доход, сериозни материални затруднения или домакинства с ниска заетост, става ясно от данните на Евростат. Броят на бедните в сравнение с 2017 г. е спаднал с 3,7 %.  През 2017 г. хората, живеещи в бедност в ЕС са съставлявали 22,4 %. Това означава, че все пак нивото на бедност е намаляло с 0,7 п.п. В сравнение с 2008 г. показателят е спаднал с 2 п.п.

Най-високо е нивото на лицата на границата на бедност или социалната изолация в България с 32,8 %, следвана от Румъния с 32,5 % и Гърция – с 31,8 %, Латвия – 28,4 %, Литва 28,3 %, Италия – 27,3 % и Испания – 26,1 %.

Най-ниско е нивото на бедност в Чехия – 12,2 %, Словения – 16,2 %, Словакия, 16,3 %, Финландия – 16,5 %, Нидерландия – 16,7 %, Дания и Франция – 17,4 % и Австрия – 17,5 %.

Най-голям спад на нивото на лицата живеещи на границата на бедността през 2018 г. в сравнение с 2008 г. е регистрирано в България – от 44,8 % до 32,8 % или понижение с 12 п.п. , следвана от Румъния – спад от 11,7 п.п., Полша –  минус 11,6 п.п. , Унгария – намаляване с 8,6 п.п. И Латвия – минус 5,8 п.п.

Ръст на нивото на бедните се отчита в Люксембург – от 15,5 % през 2008 г. до 21,9 % през 2018 г. или с 6,4 п.п., в Гърция – плюс 3,7 п.п., Естония - +2,6 п.п., Испания - +2,3 п.п., Италия и Нидерландия – ръст от 1,8 п.п., Дания – плюс 1,1 п.п. И Кипър – плюс 0,6 п.п.

През 2018 г. лицата с нисък доход са били 16,9 %, както и година по-рано и в сравнение с 16,6 % през 2008 г.
През миналата година, дела на лицата, изпитващи сериозни материални затруднения е съставлявал 5,8 %, намалявайки от 6,6 % през 2017 г. и с 8,5 % от 2008 г. В сравнение с 2008 г. дела на лицата, изпитващи сериозни материални трудности се е увеличил в 7 от страните членки и е спаднал в 17 от тях.
Що се касае до семействата, живеещи в условията на ниска заетост, то се оказва, че през 2018 г. това касае 9,0% от населението на ЕС до 59 годни в сравнение 9,3 % година по-рано и 9,2 % през 2008 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща