Изоставените мини вече ще се проверяват периодично за емисии на метан

Енергетика / Свят
3E news
591
article picture alt description

Източник: Fit for 55.

Апостол Апостолов, кореспондент на 3еNews за Бенелюкс

Изоставените въглищни мини и неактивни кладенци ще трябва периодично да се проверяват за емисии на метан, реши Европейският съвет с нов регламент, който е част от пакета "Fit for 55".

Националните органи ще извършват периодични проверки, за да гарантират изискванията на регламента, включително предприемането на последващи коригиращи мерки.

Според новите правила при откриване на течове ще имат срок от 5 дни да ремонтират и подменят авариралите компоненти. В случай на установена тежка авария, за която е нужна пълна подмяна, операторите ще трябва да ремонтиран инфраструктурата не по-късно от един месец.

Още по темата

Освен това вече се забранява изпускането и изгарянето на метан от отводнителните станции и от вентилационните шахти- освен ако не е строго необходимо или в случай на авария или неизправност.

Операторите ще трябва да измерват емисиите на метан на ниво източник и да изготвят мониторингови доклади, които ще бъдат проверявани от независими акредитирани проверяващи.

С новия регламент вече ще бъдат проследявани и емисиите на метан от вноса на енергия в ЕС.

Приетият на 27 май регламент ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Европейската комисия ще направи преглед на прилагането на регламента през 2028 г., включително постигнатото ниво на намаляване на емисиите.

Комисията (под ръководството на комисаря по енергетиката Кадри Симсон) представи предложението за регламент за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор през декември 2021 г.

Метанът е до 30 пъти по-мощен замърсител от CO2, е вторият най-важен парников газ. За да постигнем целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 ° C и постигане на климатична неутралност до 2050 г., трябва да намалим емисиите на метан в нефтения, газовия и въглищния сектор. Това законодателство гарантира подходящ мониторинг и справяне с емисиите по тези вериги за създаване на стойност, коментира след приемането на новия регламент енергийният министър на Белгия Тине ван дер Стратен.

Европейският съюз за първи път поставя на дневен ред емисиите на метан чрез стратегия, приета през 1996 г. През следващите години Съюзът приема регулаторни инициативи, които допринасят за намаляването на емисиите на метан в ключови сектори.

Селското стопанство е с най-голям потенциал за намаляване на емисиите на метан след енергийния. Емисиите на метан от селскостопанските животни произхождат главно от преживните животни, управлението на оборския тор и отглеждането на ориз .

В енергийния сектор метан изтича от обектите за добив на изкопаеми горива, от преносните системи, корабите и разпределителните системи.

В сектора на отпадъците основните идентифицирани източници на метан са неконтролираните емисии на сметищен газ в депата за отпадъци, третирането на утайките от пречистването на отпадъчни води и течовете от инсталации за биогаз поради лошо проектно решение или поддръжка.

Навременното намаляване на количествата метан в атмосферата според Агенцията на ООН по околна среда (UNEP) може да спести четвърт милион преждевременни смъртни случаи. Това би могло да предотврати и загубата на 26 милиона тона култури годишно.

Световната организация "Грийнпийс" посочва, че навременното намаляване на метана в атмосферата е изключително важно, за да се ограничи климатичната криза.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща